De Europese Unie waarin we vandaag leven is het resultaat van een lange geschiedenis die is begonnen in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Deze vreedzame en welvarende ruimte zou nooit mogelijk zijn geweest zonder de inzet en de toewijding van de grondleggers van de Europese Unie. Deze visionaire politici met verschillende achtergronden werden gedreven door hetzelfde ideaal: een verenigd Europa. Een van hen was Robert Schuman. Zijn verklaring, die hij op 9 mei 1950 aflegde, wordt beschouwd als het begin van dat Europa.

EGKS

De eerste verschijningsvorm van deze verenigde Europese ruimte was de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). De zes stichtende leden van deze gemeenschap waren België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg en Nederland. Hun doel was de economische samenwerking te versterken om zo een nieuw conflict te vermijden.

28 lidstaten

De Europese Unie is sindsdien grondig veranderd. Van het Verdrag van Rome over het Verdrag van Amsterdam, Nice en de Europese Akte tot het Verdrag van Lissabon is de Unie vandaag uitgegroeid tot veel meer dan een louter economisch samenwerkingsverband. Met haar 28 lidstaten is ze actief op heel wat verschillende gebieden, van ontwikkelingshulp tot milieu. 

De Europadag is dus dé gelegenheid om stil te staan bij de historische context waarin de Unie is gecreëerd, de vooruitgang die werd geboekt, de moeilijkheden die ze heeft overwonnen en de ambitie die achter het Europese project zit.

Verder lezen