De Europese Unie is met niets te vergelijken.

Het is geen federatie zoals de Verenigde Staten van Amerika, aangezien de lidstaten soevereine en onafhankelijke landen blijven, noch is het een intergouvernementele organisatie naar het voorbeeld van de Verenigde Naties. De lidstaten oefenen een deel van hun soevereiniteit gezamenlijk uit, wat hen een niveau van invloed en macht oplevert dat ze elk apart niet zouden hebben.

De Europese instellingen maken het mogelijk om deze soevereiniteit te delen en spelen elk een specifieke rol.

Zo vertegenwoordigt het Europees Parlement de burgers van de Unie, vertegenwoordigen de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie de nationale regeringen, en vertegenwoordigt de Commissie de belangen van de Unie in haar geheel. Er zijn in totaal 13 Europese instellingen en 4 interinstitutionele organen.

De Europadag biedt de Europese burger de kans om beter vertrouwd te worden met al deze spelers, die het Europese project in de realiteit omzetten.

Verder lezen op europa.eu