Skip to main content
2023. évi Európa-nap

Rólunk

Az EU intézményei és szervei fontos szerepet játszanak az Európai Unió mindennapi működtetésében, szakosított ügynökségei és decentralizált szervei pedig rendkívül sokféle technikai, tudományos és igazgatási feladatot látnak el.

Az alábbiakban róluk és az általuk végzett tevékenységekről adunk áttekintést.

EP logo

Európai Parlament

Az Európai Parlament az egyes uniós országok közvetlenül megválasztott képviselőiből áll, akik megvitatják és módosítják a jogszabályokat.
European Council logo

Európai Tanács

Az Európai Tanács keretében üléseznek az uniós országok állam-, illetve kormányfői. Az Európai Tanács határozza meg az EU által képviselt általános politikai irányvonalat. Munkáját az intézmény elnöke irányítja.
European Council logo

Az Európai Unió Tanácsa

A Tanács keretében üléseznek az uniós tagállamok miniszterei, akik jogszabályokat fogadnak el és egyeztetéseket folytatnak a különböző szakpolitikai területeken. A Tanács soros elnökségét jelenleg Svédország tölti be.
European Commission - Teaser

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság jogszabályjavaslatokat dolgoz ki és terjeszt elő, érvényt szerez az uniós szerződéseknek, és végrehajtó intézményként gondoskodik az EU működéséről.
ECB logo

Európai Központi Bank (EKB)

Az EKB kezeli az eurót. Tevékenysége arra irányul, hogy megőrizze az árak stabilitását és elősegítse, hogy az európai bankok biztonságosan, hatékonyan és eredményesen működjenek.
ECA logo

Európai Számvevőszék

Az Európai Számvevőszék az Európai Unió külső ellenőre, mely az európai polgárok pénzügyi érdekeinek független őreként tevékenykedik.
EEAS logo

Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ)

Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) az Európai Unió diplomáciai szolgálata. Az EKSZ 2011 óta hajtja végre az EU közös kül- és biztonságpolitikáját, mely arra irányul, hogy világszerte előmozdítsa a békét, a jólétet, a biztonságot és az európaiak érdekeit.
CoR logo

Régiók Európai Bizottsága (RB)

A Régiók Európai Bizottsága (RB) az Unió régióinak és városainak szószólója. Az Európai Unió különböző részein működő helyi és regionális önkormányzatokat képviseli, és tanácsokat ad azokkal az új jogszabályokkal kapcsolatban, amelyek hatással vannak a régiókra és a városokra (ez az uniós joganyag...
EIB logo

Európai Beruházási Bank (EBB)

Az Európai Beruházási Bank (EBB) az uniós tagállamok tulajdonában van. Hosszú távú hiteleket nyújt olyan projektekhez, amelyek hozzájárulnak a közös uniós célok megvalósulásához, például az éghajlat-politika, a közlekedés és az innováció terén. Az EBB éves beruházásainak legalább fele olyan...