Skip to main content
2021. évi Európa-nap

Rólunk

Az EU intézményei és szervei fontos szerepet játszanak az Európai Unió mindennapi működtetésében, szakosított ügynökségei és decentralizált szervei pedig rendkívül sokféle technikai, tudományos és igazgatási feladatot látnak el.

Az alábbiakban róluk és az általuk végzett tevékenységekről adunk áttekintést.

Az Európai Parlament az egyes uniós országok közvetlenül megválasztott képviselőiből áll, akik megvitatják és módosítják a jogszabályokat.
Az Európai Tanács keretében üléseznek az uniós országok állam-, illetve kormányfői. Az Európai Tanács határozza meg az EU által képviselt általános politikai irányvonalat. Munkáját az intézmény elnöke irányítja.
A Tanács keretében üléseznek az uniós tagállamok miniszterei, akik jogszabályokat fogadnak el és egyeztetéseket folytatnak a különböző szakpolitikai területeken. Soros elnökségét jelenleg Portugália tölti be.
Az Európai Bizottság jogszabályjavaslatokat dolgoz ki és terjeszt elő, érvényt szerez az uniós szerződéseknek, és gondoskodik az EU működtetéséről.
Az EKB kezeli az eurót. Tevékenysége arra irányul, hogy megőrizze az árak stabilitását és elősegítse, hogy az európai bankok biztonságosan, hatékonyan és eredményesen működjenek.
Az Európai Számvevőszék az Európai Unió külső ellenőre, mely az európai polgárok pénzügyi érdekeinek független őreként tevékenykedik.
A Régiók Európai Bizottsága az EU-szerte működő helyi és regionális testületeket képviseli, és tanácsokkal szolgál azokkal az új jogszabályokkal kapcsolatban, amelyek hatást gyakorolnak a régiókra és városokra.
Az EBB az EU pénzintézete. Kis- és középvállalkozásokat finanszíroz, és innovációs, infrastrukturális, klímaügyi és környezetvédelmi beruházásokba fektet be.
Az európai ombudsman hivatala független szerv, mely kivizsgálja az EU működésével kapcsolatos panaszokat, így segítve a polgárokat, vállalkozásokat és szervezeteket.
Az európai adatvédelmi biztos gondoskodik arról, hogy az uniós intézmények és szervek az adatkezelés során védelmezzék a személyes adatokat.
Az Európai Adatvédelmi Testület iránymutatásokat és ajánlásokat ad ki arról, hogyan kell alkalmazni az adatvédelmi szabályokat az Európai Unióban.
Az uniós intézmények, szervek és ügynökségek kiadványainak hivatalos kiadója, mely egy helyen kínál hozzáférést hivatalos uniós információkhoz.
Az Eurojust az uniós igazságügyi együttműködés központja, mely összehangolja a több tagállamot érintő bűncselekmények – köztük a terrorizmus, a kábítószer-csempészet és a kiberbűnözés – elleni küzdelmet.
Az EPPO az Európai Unió független ügyészsége, mely kivizsgálja és büntetőeljárás alá vonja az EU pénzügyi érdekeinek sérelmére elkövetett bűncselekményeket.
Az Európai Unió decentralizált ügynökségei technikai és tudományos feladatokat látnak el, segítve az uniós intézményeket a szakpolitikák végrehajtásában és a döntéshozatalban.