Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Денят на Европа през 2022 г.
Добре дошли на #EuropeDay

Разгледайте нашите мероприятия и дейности и научете повече за Европейския съюз.

Денят на Европа отбелязва подписването на Декларацията на Шуман на 9 май 1950 г. Амбициозен план за осигуряване на дългосрочен мир в следвоенна Европа, който се счита за началото на това, което днес наричаме Европейски съюз. Значението на работата за постигане на мир в Европа е още по-очевидно, докато подчертаваме нашето единство и солидарност с Украйна.

През май институциите на ЕС Ви канят да участвате в много и различни дейности онлайн и на място в държавите — членки на ЕС, както и в институциите на ЕС в Брюксел, Люксембург и Страсбург. Тъй като 2022 г. е обявена за Европейска година на младежтаи насочва вниманието към младите хора в Европа и към гласа на гражданите, подсилени от Конференцията за бъдещето на Европа, никога не е имало по-добро време да се обединим, да обсъдим предизвикателствата, пред които сме изправени, и да изградим по-добро бъдеще за Европа, която носи ползи за всички.

Вижте какво се предлага онлайн и на място в цяла Европа в Деня на Европа!

ЕС във вашата страна

От концерти до светлинни представления и оживени дискусии — вижте какво се случва близо до вас с помощта на нашата интерактивна карта.

Европейска година на младежта

Да подчертаем важността на европейската младеж за изграждането на по-добър ЕС — по-екологосъобразен, по-приобщаващ и цифров.

Дейности по институции

Европейски парламент

На 9 май участвайте в много и различни дейности на място и онлайн в цяла Европа и се присъединете към разговора за бъдещето на Европа с Европейския парламент, вашият демократично избран глас в ЕС.

Европейски съвет и Съвет на ЕС

Отидете на чудно пътешествие в дома на държавите членки! Вижте къде лидерите на ЕС вземат решения и научете как Съветът изгражда вашето бъдеще.

Европейска комисия

Искате да знаете какво правим за младите хора в цяла Европа и как правим ЕС по-екологичен, по-цифровизиран и по-здравословен? Научете повече и разгледайте нашите онлайн дейности където и да се намирате.

Съд на Европейския съюз

#EuropeDay се случва в нашите профили в социалните медии. #AskCuria2022 представлява виртуални въпроси и отговори — #ECJDidYouKnow е обиколка на нашите инструменти за комуникация.

Европейска централна банка (ЕЦБ)

Тази година #EuropeDay е особено специален, тъй като честваме 20 години от въвеждането на монетите и банкнотите в евро — най-осезаемият символ на европейската интеграция и единственият начин, по който наистина можете да държите Европа в ръцете си! Научете повече за нашата валута.

Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)

Научете повече за ролята на ЕС в света и за това как развиваме дейност на всички континенти: участвайте в нашите общодостъпни мероприятия, в нашата викторина Together We Are Europe („Заедно сме Европа“) или проследете проявите на живо с посланици по света.

Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК)

Присъединете се към нас за 360° виртуална обиколка и открийте какво представлява домът на организираното гражданско общество. Опознайте по-добре нашата работа и научете как можете да се включите в нея на специалната ни уебстраница. Изпратете истинска пощенска картичка на приятелите и семейството си...

Европейски комитет на регионите (КР)

Научете повече за институцията, представляваща регионите и градовете в ЕС. Присъединете се към нас, за да чествате Деня на Европа на местно и регионално равнище и проследете дебата за бъдещето на Европа.

Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)

Вижте как ЕИБ гради екологосъобразно възстановяване с инвестиции в областта на климата, създаващи съобразени с бъдещето работни места за европейците.