Направо към основното съдържание
Денят на Европа през 2024

Декларация за достъпност

Уебсайт за Деня на Европа

Настоящата декларация се отнася за съдържание, публикувано в домейна: https://europeday.europa.eu/.

Тя не важи за друго съдържание или уебсайтове, публикувани в негови поддомейни. За тези уебсайтове и тяхното съдържание ще има отделни декларации за достъпност.

Този уебсайт се управлява от генерална дирекция „Комуникации“ на Европейската комисия. Той е създаден така, че да се използва от възможно най-много хора, включително хора с увреждания.

Би трябвало да можете:

 • да увеличавате големината на съдържанието до 200 % без проблеми,
 • да разглеждате по-голямата част от уебсайта само с помощта на клавиатура,
 • да разглеждате по-голямата част от уебсайта, като използвате съвременен екранен четец и софтуер за разпознаване на реч (на вашия компютър или телефон)

Уебсайтът е създаден така, че да бъде в съответствие с техническия стандарт за уебсайтове и мобилни приложения EN 301 549, v.3.2.1. Той се придържа плътно към ниво AA на Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG), версия 2.1.

Степен на съответствие

Този уебсайт съответства частично на технически стандарт EN 301 549, v.3.2.1 и на Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG) 2.1, ниво AA. За повече подробности вижте раздел Недостъпно съдържание.

Уебсайтът е тестван за последен път на 13 септември 2022 г.

Изготвяне на настоящата декларация

Настоящата декларация е преразгледана на 19 декември 2023 г.

Декларацията се основава на преглед на представителна извадка от уебстраници от експерт по достъпността, квалифициран от IAAP, като се използва комбинация от ръчно и автоматизирано тестване.

Обратна информация

Ще се радваме да получим вашите коментари и предложения във връзка с достъпността на уебсайта https://europeday.europa.eu/. Моля, уведомете ни, ако се сблъсквате с пречки по отношение на достъпността:

 • електронен адрес: comm-europe-dayatec [dot] europa [dot] eu (COMM-EUROPE-DAY[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Опитваме се да отговаряме в рамките на 15 работни дни от датата на получаване на запитването от компетентната служба на Комисията.

Съвместимост с браузъри и помощни технологии

Уебсайтът https://europeday.europa.eu/ е създаден така, че да е съвместим със следните най-често използвани помощни технологии:

 • последната версия на браузърите Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox и Apple Safari;
 • в съчетание с последните версии на NVDA, VoiceOver и TalkBack.

Технически спецификации

Достъпността на уебсайта https://europeday.europa.eu/ се основава на следните технологии, чрез които се осигурява работата на сайта при конкретната комбинация от уеб браузър и всякакви помощни технологии или плъгини, инсталирани на вашия компютър:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Недостъпно съдържание

Въпреки положените от нас сериозни усилия да осигурим достъпността на уебсайта https://europeday.europa.eu/, знаем, че съществуват някои ограничения и работим за тяхното отстраняване. По-долу е представено описание на известните ограничения и потенциалните решения. Моля, свържете се с нас, ако се сблъскате с проблем, който не е посочен по-долу.

Известни ограничения на уебсайта https://europeday.europa.eu/:

 1. Достъпност на навигационното меню: част от съдържанието не е обозначено по подходящ начин, за да се получи оптимален резултат при използване на екранен четец. Планираме да разрешим този проблем до март 2024 г. ​
 2. Йерархия на заглавията:някои заглавия не следват правилната йерархия на заглавията, което може да създаде проблеми за потребителите, използващи екранни четци. Планираме да разрешим този проблем до март 2024 г.
 3. Интерактивни карти: интерактивните карти не са достъпни за хора с нарушено зрение или за потребители, които разчитат на навигацията чрез клавиатура. Планираме да разрешим този проблем до март 2024 г.
 4. Надписи към видеоклипове: някои от нашите видеоклипове нямат надписи. Работим непрекъснато за добавянето на надписи към повече видеоклипове.
 5. Видеоплейър — достъпност чрез клавиатура: известно ни е, че има някои проблеми, свързани с достъпността на нашия видеоплейър чрез клавиатура (когато се избира езикът на надписите от менюто, не е възможно за смяна на езика да се използват клавишите със стрелки — това може да се направи само с клавиша TAB).