Mur għall-kontenut ewlieni
Jum l-Ewropa 2024

Dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà

Is-sit web ta’ Jum l-Ewropa

Din id-dikjarazzjoni tapplika għall-kontenut ippubblikat fid-dominju: https://europeday.europa.eu/.

Hi ma tapplikax għall-kontenut jew għas-siti web l-oħrajn ippubblikati fis-sottodominji tiegħu. Dawn is-siti web u l-kontenut tagħhom se jkollhom id-dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà speċifika tagħhom stess.

Dan is-sit web huwa mmaniġġjat mid-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni (DĠ COMM). Huwa mfassal biex jintuża minn kemm jista’ jkun nies, inklużi persuni b’diżabbiltajiet.

Għandek tkun tista’:

 • tkabbar sa 200% mingħajr problemi
 • tuża l-biċċa l-kbira tas-sit web bil-keyboard biss
 • tuża l-biċċa l-kbira tas-sit web b’apparat modern li jaqra dak li jkun hemm fuq l-iskrin u b’software li jirrikonoxxi d-diskors (fuq il-kompjuter jew il-mobile tiegħek)

Dan is-sit web huwa mfassal biex jikkonforma mal-istandard tekniku għas-siti web u l-apps tal-mobile, EN 301 549 v.3.2.1. Dan isegwi mill-qrib il-livell “AA” tal-verżjoni 2.1 tal-Linji Gwida għall-Aċċessibbiltà tal-Kontenut tal-Web (WCAG).

Status tal-konformità

Dan is-sit web huwa parzjalment konformi mal-istandard tekniku EN 301 549 v.3.2.1 u l-Linji Gwida għall-Aċċessibbiltà tal-Kontenut tal-Web (WCAG) 2.1 Livell AA. Ara “Kontenut mhux aċċessibbli” għal iktar dettalji.

Is-sit web ġie ttestjat l-aħħar fit-13 ta’ Settembru 2022.

Tħejjija ta’ din id-dikjarazzjoni

Din id-dikjarazzjoni ġiet riveduta fid-19 ta’ Diċembru 2023.

Id-dikjarazzjoni hija bbażata fuq analiżi ta’ kampjun rappreżentattiv tal-paġni web minn espert tal-aċċessibbiltà kkwalifikat fl-IAAP, bl-użu ta’ taħlita ta’ ttestjar manwali u awtomatizzat.

Feedback

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-aċċessibbiltà tas-sit web https://europeday.europa.eu/. Jekk jogħġbok għarrafna jekk tiltaqa’ ma’ ostakli għall-aċċessibbiltà:

 • Email: comm-europe-dayatec [dot] europa [dot] eu (COMM-EUROPE-DAY[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Nippruvaw inwieġbu l-feedback fi żmien 15-il jum ta’ xogħol mid-data tal-wasla tiegħu għand id-dipartiment responsabbli tal-Kummissjoni.

Kompatibbiltà ma’ browsers u teknoloġija assistiva

Is-sit web https://europeday.europa.eu/ huwa mfassal biex ikun kompatibbli mat-teknoloġiji assistivi li ġejjin li l-aktar li jintużaw:

 • l-aħħar verżjoni tal-browsers Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox u Apple Safari;
 • flimkien mal-aħħar verżjonijiet ta’ NVDA, VoiceOver u TalkBack.

Speċifikazzjonijiet tekniċi

L-aċċessibbiltà tas-sit web https://europeday.europa.eu/ tiddependi fuq it-teknoloġiji li ġejjin biex taħdem b’taħlita partikolari ta’ browser tal-internet u kwalunkwe teknoloġija assistiva jew plugin installati fuq il-kompjuter tiegħek:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Kontenut mhux aċċessibbli

Minkejja l-aħjar sforzi tagħna biex niżguraw l-aċċessibbiltà tas-sit web https://europeday.europa.eu/, aħna konxji ta’ xi limitazzjonijiet, li qed naħdmu biex nirranġaw. Hawn taħt hawn deskrizzjoni tal-limitazzjonijiet magħrufa u tas-soluzzjonijiet potenzjali. Jekk jogħġbok ikkuntattjana jekk tiltaqa’ ma’ problema mhux elenkata hawn taħt.

Limitazzjonijiet magħrufa għas-sit web https://europeday.europa.eu/.

 1. Aċċessibbiltà tal-menù tan-navigazzjoni: Xi kontenut ma ġiex ikkodifikat kif suppost għall-aħjar esperjenza b’qarrej tal-iskrin. Qed nippjanaw li nsolvu din il-kwistjoni sa Marzu 2024. ​
 2. Ġerarkija tal-Intestaturi: Xi intestaturi ma jsegwux il-ġerarkija korretta tal-intestatura, u dan jista’ jikkawża problemi għall-utenti tal-qarrejja tal-iskrin. Qed nippjanaw li nsolvu dan sa Marzu 2024.
 3. Mapep interattivi: Il-mapep interattivi mhumiex aċċessibbli għal persuni b’vista batuta jew utenti li jiddependu fuq in-navigazzjoni bil-keyboard. Qed nippjanaw li nsolvu din il-kwistjoni sa Marzu 2024.
 4. Captions tal-videos: Uħud mill-videos tagħna m’għandhomx captions. Qed naħdmu kontinwament biex inżiduhom ma’ aktar videos.
 5. Video player – aċċessibbiltà bil-keyboard: Aħna konxji li hemm xi kwistjonijiet mal-aċċessibbiltà tal-keyboard tal-video player tagħna (meta tagħżel il-lingwa tal-caption mill-menù, mhuwiex possibbli li tuża l-keys tal-vleġeġ biex tmur minn lingwa għal oħra, dan jista’ jsir biss bit-TAB).