Skip to main content
Jum l-Ewropa 2022

Dwarna

L-UE għandha għadd ta’ istituzzjonijiet u korpi li għandhom rwoli importanti fit-tmexxija ta’ kuljum tal-UE. Hemm ukoll għadd ta’ aġenziji speċjalizzati u entitajiet deċentralizzati li jwettqu firxa ta’ kompiti tekniċi, xjentifiċi jew maniġerjali.

Kompli aqra biex titgħallem x’inhuma u x’jagħmlu.

European Parliament - Teaser

Il-Parlament Ewropew

Il-Parlament Ewropew hu magħmul minn membri eletti direttament minn kull pajjiż tal-UE, li jiddibattu u jemendaw il-liġijiet.
Council of the European Union - Teaser

Il-Kunsill Ewropew

Il-Kunsill Ewropew hu fejn jiltaqgħu l-kapijiet ta’ stat u ta’ gvern tal-UE. Ippresedut mill-President tiegħu, dan jistabbilixxi d-direzzjoni politika ġenerali tal-UE.
Council of the European Union - Teaser

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Il-Kunsill tal-UE jlaqqa’ flimkien il-ministri nazzjonali li jadottaw liġijiet u jikkoordinaw il-politiki f’diversi oqsma. Bħalissa huwa ppresedut minn Franza.
European Commission - Teaser

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissjoni Ewropea tipproponi liġijiet, tiddefendi t-trattati tal-UE u tieħu ħsieb it-tmexxija ta’ kuljum tal-UE.
European Central Bank - Teaser

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE)

Il-BĊE jieħu ħsieb l-euro. Għandu l-għan li jżomm il-prezzijiet stabbli u jikkontribwixxi għas-sikurezza u s-solidità tal-banek Ewropej.
ECA Logo

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA)

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tivverifika li l-fondi tal-UE jintefqu b’mod korrett u effiċjenti. Skopri aktar dwar kif jaħdmu l-awdituri u dwar kif jgħinu biex jipproteġu l-flus taċ-ċittadini tal-UE.
European External Action Service - Teaser

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE)

Is-SEAE huwa s-servizz diplomatiku tal-UE. Jgħin lill-kap tal-affarijiet barranin tal-UE, Josep Borrell, jirrappreżenta lill-UE fid-dinja. Is-SEAE għandu l-kwartieri ġenerali tiegħu fi Brussell iżda jimmaniġġja wkoll 143 delegazzjoni tal-UE mifruxa fid-dinja kollha.
European Economic and Social Committee (EESC) - Logo

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE)

Il-KESE huwa korp konsultattiv tal-UE. Jikkonsisti minn rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili mill-Istati Membri li jikkontribwixxu għat-tfassil tal-liġijiet tal-UE.
European Committee of the Regions - Teaser

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR)

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni huwa l-vuċi tar-reġjuni u tal-bliet fl-UE. Jirrappreżenta lill-awtoritajiet lokali u reġjonali u jagħti l-pariri tiegħu dwar liġijiet ġodda li għandhom impatt fuq ir-reġjuni u l-bliet.
European Ombudsman - Logo - Link list

L-Ombudsman Ewropew

Korp indipendenti li jgħin lin-nies, lin-negozji u lill-organizzazzjonijiet billi jinvestiga lmenti dwar l-amministrazzjoni tal-UE.
Publication office - Logo - Link list

L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet

Il-pubblikatur uffiċjali tal-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi tal-UE u punt ċentrali ta’ aċċess għall-informazzjoni uffiċjali tal-UE.
Decentralised agencies - Logo - Link list

Aġenziji deċentralizzati

Tgħallem dwar l-aġenziji deċentralizzati tal-UE li jwettqu kompiti tekniċi u xjentifiċi li jgħinu lill-istituzzjonijiet tal-UE jimplimentaw il-politiki u jieħdu d-deċiżjonijiet.