Skip to main content
Jum l-Ewropa 2021

Dwarna

L-UE għandha għadd ta’ istituzzjonijiet u korpi li għandhom rwoli importanti fit-tmexxija ta’ kuljum tal-UE. Hemm ukoll għadd ta' aġenziji speċjalizzati u entitajiet deċentralizzati li jwettqu firxa ta' kompiti tekniċi, xjentifiċi jew maniġerjali

Kompli aqra biex titgħallem x’inhuma u x’jagħmlu.

Il-Parlament Ewropew hu magħmul minn membri eletti direttament minn kull pajjiż tal-UE, li jiddibattu u jemendaw il-liġijiet.
Il-Kunsill Ewropew hu fejn jiltaqgħu l-kapijiet ta’ stat u ta’ gvern tal-UE. Ippresedut mill-President tiegħu, dan jistabbilixxi d-direzzjoni politika ġenerali tal-UE.
Il-Kunsill tal-UE jlaqqa’ flimkien il-ministri nazzjonali li jadottaw liġijiet u jikkoordinaw il-politiki f’diversi oqsma. Bħalissa huwa ppresedut mill-Portugall.
Il-Kummissjoni Ewropea tipproponi liġijiet, tiddefendi t-trattati tal-UE u tieħu ħsieb it-tmexxija ta’ kuljum tal-UE.
Il-BĊE jieħu ħsieb l-euro. Għandu l-għan li jżomm il-prezzijiet stabbli u jikkontribwixxi għas-sikurezza u s-solidità tal-banek Ewropej.
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri hi l-awditur estern tal-UE. Din taġixxi bħala l-gwardjan indipendenti tal-interessi finanzjarji taċ-ċittadini Ewropej.
Il-Kumitat tar-Reġjuni jirrappreżenta lill-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-UE kollha u jagħti pariri dwar liġijiet ġodda li jkollhom impatt fuq ir-reġjuni u l-ibliet.
Il-BEI huwa l-bank tal-UE. Dan jiffinanzja intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju u jinvesti fl-innovazzjoni, l-infrastruttura, il-klima u l-ambjent.
Korp indipendenti li jgħin lin-nies, lin-negozji u lill-organizzazzjonijiet billi jinvestiga lmenti dwar l-amministrazzjoni tal-UE.
Il-pubblikatur uffiċjali tal-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi tal-UE u punt ċentrali ta’ aċċess għall-informazzjoni uffiċjali tal-UE.
Il-Eurojust huwa ċ-ċentru ta’ kooperazzjoni ġudizzjarja tal-UE, li jikkoordina l-ġlieda kontra reati transfruntiera bħat-terroriżmu, it-traffikar tad-drogi u ċ-ċiberkriminalità.
Tgħallem dwar l-aġenziji deċentralizzati tal-UE li jwettqu kompiti tekniċi u xjentifiċi li jgħinu lill-istituzzjonijiet tal-UE jimplimentaw il-politiki u jieħdu deċiżjonijiet.