Siirry pääsisältöön
Eurooppa-päivä 2024

Perustietoa

EU:lla on useita toimielimiä ja muita elimiä, joilla on tärkeä rooli EU:n päivittäisessä toiminnassa. Lisäksi EU:n erillisvirastot hoitavat lukuisia teknisiä, tieteellisiä tai hallinnointitehtäviä.

Lue lisää siitä, mitä ne tekevät.

Euroopan parlamentin jäsenet osallistuvat lainsäädäntötyöhön. Heidät on valittu suorilla vaaleilla kustakin EU-maasta.
EU-maiden ja niiden hallitusten päämiehet kokoontuvat Eurooppa-neuvostoon, jossa ne päättävät EU:n politiikan yleisestä suunnasta.
EU:n neuvostossa kokoontuvat jäsenmaiden ministerit. He päättävät lainsäädännöstä ja koordinoivat eri alojen toimintapolitiikkoja. Puheenjohtajamaa on nyt Ruotsi.
European Commission - Teaser
Euroopan komissio ehdottaa lakeja, valvoo EU:n perussopimusten noudattamista ja hoitaa EU:n päivittäisiä asioita.
EKP huolehtii eurosta. Sen tehtävänä on pitää hinnat vakaina ja valvoa pankkien turvallisuutta ja vakautta.
EUH huolehtii EU:n diplomaattisista suhteista. Se toteuttaa vuodesta 2011 lähtien EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa edistääkseen rauhaa, vaurautta, turvallisuutta ja eurooppalaisten etuja kaikkialla maailmassa.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on neuvoa-antava elin. Se koostuu jäsenmaiden kansalaisjärjestöjen ja muiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden edustajista, jotka osallistuvat EU:n lainsäädännön laatimiseen.
Euroopan alueiden komitea tuo alueiden ja kuntien äänen kuuluviin Euroopan unionissa. Alueiden komitea edustaa jäsenmaiden paikallis- ja alueviranomaisia ja antaa lausuntoja uusista säädöksistä, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin (70 % kaikesta EU-lainsäädännöstä).
EIP on EU-maiden omistuksessa, ja se myöntää pitkäaikaisia lainoja hankkeille, jotka edistävät EU:n poliittisia tavoitteita, kuten ilmasto-, liikenne- ja innovaatiotavoitteita. Vähintään puolet EIP:n vuotuisista investoinneista ohjataan ilmastohankkeisiin.