Skip to main content
Eurooppa-päivä 2022

Perustietoa

EU:lla on useita toimielimiä ja muita elimiä, joilla on tärkeä rooli EU:n päivittäisessä toiminnassa. Lisäksi EU:n erillisvirastot hoitavat lukuisia teknisiä, tieteellisiä tai hallinnointitehtäviä.

Lue lisää siitä, mitä ne tekevät.

European Parliament - Teaser

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentin jäsenet osallistuvat lainsäädäntötyöhön. Heidät on valittu suorilla vaaleilla kustakin EU-maasta.
Council of the European Union - Teaser

Eurooppa-neuvosto

EU-maiden ja niiden hallitusten päämiehet kokoontuvat Eurooppa-neuvostoon, jossa ne päättävät EU:n politiikan yleisestä suunnasta.
Council of the European Union - Teaser

Euroopan unionin neuvosto

EU:n neuvostossa kokoontuvat jäsenmaiden ministerit. He antavat lakeja ja koordinoivat eri alojen toimintapolitiikkoja. Puheenjohtajamaa on tällä hetkellä Ranska.
European Commission - Teaser

Euroopan komissio

Euroopan komissio ehdottaa lakeja, valvoo EU:n perussopimusten noudattamista ja hoitaa EU:n päivittäisiä asioita.
European Central Bank - Teaser

Euroopan keskuspankki (EKP)

EKP huolehtii eurosta. Sen tehtävänä on pitää hinnat vakaina ja valvoa pankkien turvallisuutta ja vakautta.
ECA Logo

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Euroopan tilintarkastustuomioistuin valvoo, että EU:n varoja käytetään oikein ja tehokkaasti. Lue lisää tarkastajien työstä ja siitä, miten he auttavat suojaamaan EU:n kansalaisten rahoja.
European External Action Service - Teaser

Euroopan ulkosuhdehallinto

Euroopan ulkosuhdehallinto hoitaa EU:n diplomaattisia suhteita. Se avustaa EU:n ulkoasiainedustajaa, joka Josep Borrellia edustaa EU:ta maailmalla. Sen päätoimipaikka on Brysselissä, mutta sillä on 143 edustustoa eri puolilla maailmaa.
European Economic and Social Committee (EESC) - Logo

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on neuvoa-antava elin. Se koostuu jäsenmaiden kansalaisjärjestöistä, jotka osallistuvat EU:n lainsäädännön laatimiseen.
European Committee of the Regions - Teaser

Euroopan alueiden komitea

Euroopan alueiden komitea on alueiden ja kuntien ääni EU:ssa. Se edustaa paikallis- ja alueviranomaisia ja antaa neuvoja uusista laeista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin.
European Investment Bank - Teaser

Euroopan investointipankki (EIP)

EIP on EU:n pankki. Se antaa rahoitusta pienille ja keskisuurille yrityksille sekä investoi innovointiin, infrastruktuuriin, ilmastoon ja ympäristöön.
European Ombudsman - Logo - Link list

Euroopan oikeusasiamies

Tämä riippumaton elin auttaa ihmisiä, yrityksiä ja organisaatioita tutkimalla kanteluja EU-hallinnon epäkohdista.
European Data Protection Supervisor (EDPS) - Logo - List link

Euroopan tietosuojavaltuutettu

Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, että EU-toimielimet ja muut elimet suojelevat kansalaisten henkilötietoja, kun ne käsittelevät tietoja.
Publication office - Logo - Link list

EU:n julkaisutoimisto

Julkaisutoimisto toimii EU:n toimielinten, virastojen ja muiden elinten virallisena julkaisijana ja huolehtii EU:n virallisen tiedon saatavuudesta.
Decentralised agencies - Logo - Link list

Erillisvirastot

EU:n erillisvirastot huolehtivat teknisistä ja tieteellisistä tehtävistä, jotka auttavat EU-toimielimiä päätöksenteossa ja toimintapolitiikkojen täytäntöönpanossa.