Skip to main content
Eurooppa-päivä 2021

Perustietoa

EU:lla on useita toimielimiä ja muita elimiä, joilla on tärkeä rooli EU:n päivittäisessä toiminnassa. Lisäksi EU:n erillisvirastot hoitavat lukuisia teknisiä, tieteellisiä tai hallinnointitehtäviä

Lue lisää siitä, mitä ne tekevät.

Euroopan parlamentin jäsenet osallistuvat lainsäädäntötyöhön, ja heidät on valittu suorilla vaaleilla kustakin EU-maasta.
EU-maiden ja niiden hallitusten päämiehet kokoontuvat Eurooppa-neuvostoon, jossa määritellään EU:n politiikan yleinen suunta.
EU:n neuvostossa kokoontuvat jäsenmaiden ministerit. He antavat lakeja ja koordinoivat eri alojen toimintapolitiikkoja. Puheenjohtajamaana on tällä hetkellä Portugali.
Euroopan komissio ehdottaa lakeja, valvoo EU:n perussopimusten noudattamista ja hoitaa EU:n päivittäisiä asioita.
EKP huolehtii eurosta. Sen tehtävänä on pitää hinnat vakaina ja valvoa pankkien turvallisuutta ja vakautta euroalueella.
Euroopan ulkosuhdehallinto huolehtii EU:n diplomaattisista suhteista sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.
Alueiden komitea edustaa EU:n jäsenmaiden alue- ja paikallisviranomaisia ja antaa lausuntoja uusista alueisiin ja kuntiin vaikuttavista laeista.
EIP on EU:n pankki. Se antaa rahoitusta pienille ja keskisuurille yrityksille sekä investoi innovointiin, infrastruktuuriin, ilmastoon ja ympäristöön.
Tämä riippumaton elin auttaa ihmisiä, yrityksiä ja organisaatioita tutkimalla kanteluja EU-toimielinten ja muiden elinten hallinnollisista epäkohdista.
Euroopan tietosuojavaltuutettu varmistaa, että EU-toimielimet ja muut elimet suojelevat kansalaisten henkilötietoja, kun ne käsittelevät dataa.
Julkaisutoimisto toimii EU:n toimielinten, virastojen ja muiden elinten virallisena julkaisijana ja huolehtii EU:n virallisen tiedon saatavuudesta.
Eurojust tukee EU:n oikeudellista yhteistyötä ja koordinoi kansainvälisen rikollisuuden, mm. terrorismin, huumekaupan ja kyberrikollisuuden, torjuntaa.
EU:n erillisvirastot huolehtivat teknisistä ja tieteellisistä tehtävistä, jotka auttavat EU-toimielimiä päätöksenteossa ja toimintapolitiikkojen täytäntöönpanossa.