Skip to main content
Dan Europe 2021.

O nama

U EU-u postoji niz institucija i tijela koja imaju važnu ulogu u svakodnevnom radu EU-a. Postoje i brojne specijalizirane agencije i decentralizirana tijela koja obavljaju niz tehničkih, znanstvenih i rukovoditeljskih poslova.

U nastavku saznajte više o njima i o tome čime se bave.

Europski parlament čine izravno izabrani zastupnici iz svake države članice EU-a koji raspravljaju o zakonima te ih mijenjaju.
U Europskom vijeću sastaju se čelnici država i vlada EU-a. Njime predsjeda njegov predsjednik i ono određuje opće političko usmjerenje EU-a.
Vijeće EU-a okuplja nacionalne ministre koji donose zakone i koordiniraju politike u različitim područjima. Trenutačno Portugal predsjeda Vijećem EU-a.
Europska komisija predlaže zakone, pridržava se ugovora EU-a i upravlja svakodnevnim radom EU-a.
Sud Europske unije osigurava da se pravo EU-a primjenjuje na isti način u cijelom EU-u.
Europski revizorski sud je vanjski revizor EU-a. Djeluje kao neovisni zaštitnik financijskih interesa europskih građana.
Odbor regija predstavlja lokalne i regionalne vlasti na području EU-a i savjetuje o novim zakonima koji utječu na regije i gradove.
Neovisno tijelo koje pomaže ljudima, poduzećima i organizacijama istraživanjem pritužbi o upravi EU-a.
Službeni izdavač institucija, agencija i tijela EU-a te središnja točka za pristup službenim informacijama EU-a.
Eurojust je centar EU-a za pravosudnu suradnju koji koordinira borbu protiv prekograničnih kaznenih djela, kao što su terorizam, trgovina drogom i kiberkriminalitet.
Ured europskog javnog tužitelja je neovisan ured javnog tužiteljstva EU-a. Istražuje i kazneno goni kaznena djela koja utječu na financijske interese EU-a.
Saznajte više o decentraliziranim agencijama EU-a koje obavljaju tehničke i znanstvene zadaće koje pomažu institucijama EU-a u provedbi politika i donošenju odluka.