Glavni sadržaj
Dan Europe 2023.

O nama

U EU-u postoji niz institucija i tijela koja imaju važnu ulogu u svakodnevnom radu EU-a. Postoje i brojne specijalizirane agencije i decentralizirana tijela koja obavljaju niz tehničkih, znanstvenih i rukovoditeljskih poslova.

U nastavku saznajte više o njima i o tome čime se bave.

Europski parlament

Europski parlament čine izravno izabrani zastupnici iz svake zemlje EU-a, koji raspravljaju o zakonima te ih mijenjaju.

Europsko vijeće

U Europskom vijeću sastaju se čelnici država i vlada EU-a. Njime predsjeda predsjednik i ono određuje opće političko usmjerenje EU-a.

Vijeće Europske unije

Vijeće EU-a okuplja nacionalne ministre, koji donose zakone i koordiniraju politike u nizu područja. Vijećem EU-a trenutačno predsjeda Švedska.
European Commission - Teaser

Europska komisija

Europska komisija predlaže zakone, čuvar je ugovora EU-a i upravlja svakodnevnim radom EU-a.

Sud Europske unije

Sud Europske unije osigurava da se pravo EU-a primjenjuje na jednak način u cijelom EU-u.

Europski revizorski sud

Europski revizorski sud je vanjski revizor EU-a. Djeluje kao neovisni zaštitnik financijskih interesa europskih građana.

Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD)

Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) diplomatska je služba EU-a. Od 2011. provodi zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a radi promicanja mira, blagostanja, sigurnosti i interesa Europljana diljem svijeta.

Europski odbor regija (OR)

Europski odbor regija glas je regija i gradova u Europskoj uniji. Predstavlja lokalne i regionalne vlasti iz cijele Europske unije i daje savjete o novim zakonskim propisima koji utječu na regije i gradove (70 % cjelokupnog zakonodavstva EU-a).

Europska investicijska banka (EIB)

Europska investicijska banka u vlasništvu je država članica EU-a i dodjeljuje dugoročne zajmove za projekte kojima se pridonosi ciljevima politike EU-a kao što su klima, promet ili inovacije. Najmanje polovina godišnjih ulaganja EIB-a namijenjena je projektima povezanima s klimom.