Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
Dan Europe 2022.

O nama

U EU-u postoji niz institucija i tijela koja imaju važnu ulogu u svakodnevnom radu EU-a. Postoje i brojne specijalizirane agencije i decentralizirana tijela koja obavljaju niz tehničkih, znanstvenih i rukovoditeljskih poslova.

U nastavku saznajte više o njima i o tome čime se bave.

Europski parlament čine izravno izabrani zastupnici iz svake države članice EU-a, koji raspravljaju o zakonima te ih mijenjaju.
U Europskom vijeću sastaju se čelnici država i vlada EU-a. Njime predsjeda njegov predsjednik i ono određuje opće političko usmjerenje EU-a.
Vijeće EU-a okuplja nacionalne ministre, koji donose zakone i koordiniraju politike u različitim područjima. Vijećem EU-a trenutačno predsjeda Francuska.
Europska komisija predlaže zakone, čuvar je ugovora EU-a i upravlja svakodnevnim radom EU-a.
Sud Europske unije osigurava da se pravo EU-a primjenjuje na isti način u svih 27 država članica.
Europski revizorski sud provjerava troše li se sredstva EU-a ispravno i učinkovito. Saznajte više o tome kako revizori rade i kako štite financijske interese građana EU-a.
ESVD je diplomatska služba EU-a. Pomaže glavnom dužnosniku za vanjske poslove EU-a Josepu Borrellu u predstavljanju EU-a u svijetu. ESVD ima 143 delegacije diljem svijeta, a sjedište mu je u Bruxellesu.
Europski odbor regija glas je regija i gradova EU-a. Predstavlja lokalne i regionalne vlasti i daje savjete o novim zakonima koji utječu na regije i gradove.
Neovisno tijelo koje pomaže ljudima, poduzećima i organizacijama istraživanjem pritužbi o upravi EU-a.
Službeni izdavač institucija, agencija i tijela EU-a te središnja točka za pristup službenim informacijama EU-a.
Saznajte više o decentraliziranim agencijama EU-a, koje pomažu institucijama EU-a u provedbi politika i donošenju odluka obavljanjem tehničkih i znanstvenih zadaća.