Skip to main content
Den Evropy 2021

O nás

Chod Evropské unie jako celku řídí několik orgánů a institucí. Nápomocny jsou jim specializované agentury a decentralizované orgány, které plní technické, výzkumné a řídící úkoly.

Které přesně to jsou a které úkoly plní? Čtěte dál.

V Evropském parlamentu jsou zastoupeny všechny země EU. Přímo volení poslanci projednávají právní předpisy a přispívají k jejich vzniku.
Evropskou radu tvoří nejvyšší představitelé zemí EU. V čele stojí předseda. Rada určuje celkové politické směřování EU.
V Radě Evropské unie jednají ministři členských států, přijímají právní předpisy a koordinují politiku v různých oblastech. V současné době Radě předsedá Portugalsko.
Evropská komise navrhuje právní předpisy, dohlíží na dodržování smluv o EU a stará se o každodenní chod EU.
ECB se stará o euro. Jejím posláním je udržovat stabilní ceny a přispívat ke stabilitě a řádnému hospodaření evropských bank.
Evropský účetní dvůr je externím auditorskou službou EU. Jedná jako nezávislý ochránce finančních zájmů evropských občanů.
Výbor regionů zastupuje místní a regionální orgány z celé EU a poskytuje poradenství ohledně nových právních předpisů, které mají na regiony a města dopad.
EIB je bankou EU. Financuje malé a střední podniky a investuje do inovací, infrastruktury, klimatu a do životního prostředí.
Oficiální vydavatel tiskovin orgánů, agentur a subjektů EU. Provozuje centrální stránky pro přístup k úředním informacím EU.
Eurojust zajišťuje justiční spolupráci – koordinuje boj proti přeshraniční trestné činnosti, jako je terorismus, obchod s drogami či kyberkriminalita.
Informace o decentralizovaných agenturách EU, které plní technické a vědecké úkoly a pomáhají orgánům EU provádět politické strategie a přijímat rozhodnutí.