Skip to main content
Den Evropy 2022

O nás

Chod Evropské unie jako celku řídí několik orgánů a institucí. Nápomocny jsou jim specializované agentury a decentralizované subjekty, které plní technické, výzkumné a řídící úkoly.

Které přesně to jsou a které úkoly plní? Čtěte dál.

European Parliament - Teaser

Evropský parlament

V Evropském parlamentu jsou zastoupeny všechny země EU. Přímo volení poslanci projednávají právní předpisy a přispívají k jejich vzniku.
Council of the European Union - Teaser

Evropská rada

Evropskou radu tvoří nejvyšší představitelé zemí EU. V čele stojí předseda. Rada určuje celkové politické směřování EU.
Council of the European Union - Teaser

Rada Evropské unie

V Radě Evropské unie jednají ministři členských států, přijímají právní předpisy a koordinují politiku v různých oblastech. V současné době Radě předsedá Francie.
European Commission - Teaser

Evropská komise

Evropská komise navrhuje právní předpisy, dohlíží na dodržování smluv o EU a stará se o každodenní chod EU.
Court of Justice of the European Union (CJEU) - Logo

Soudní dvůr Evropské unie

Evropský soudní dvůr zajišťuje, aby bylo právo EU uplatňováno stejným způsobem ve všech 27 členských státech.
European Central Bank - Teaser

Evropská centrální banka (ECB)

ECB se stará o euro. Jejím posláním je udržovat stabilní ceny a přispívat ke stabilitě a řádnému hospodaření evropských bank.
ECA Logo

Evropský účetní dvůr

Evropský účetní dvůr kontroluje, zda jsou finanční prostředky EU vynakládány správně a účinně. Další informace o tom, jak auditoři pracují a jak pomáhají chránit peníze občanů EU
European External Action Service - Teaser

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)

ESVČ je diplomatická služba EU. Je nápomocna šéfovi zahraniční politiky EU Josepu Borrellovi v zastupování Unie ve světě. ESVČ má sídlo v Bruselu, ale po celém světě řídí také 143 delegací EU.
European Committee of the Regions - Teaser

Evropský výbor regionů (VR)

Evropský výbor regionů zastupuje regiony a města v Evropské unii. Výbor regionů reprezentuje místní a regionální orgány a poskytuje poradenství ohledně nových právních předpisů, které mají na regiony a města dopad.
Publication office - Logo - Link list

Úřad pro publikace

Oficiální vydavatel tiskovin orgánů, agentur a subjektů EU. Provozuje centrální stránky pro přístup k úředním informacím EU.
Decentralised agencies - Logo - Link list

Decentralizované agentury

Informace o decentralizovaných agenturách EU, které plní technické a vědecké úkoly a pomáhají orgánům EU provádět politické strategie a přijímat rozhodnutí