Přejít na hlavní obsah
Den Evropy 2024

O nás

Chod Evropské unie jako celku řídí několik orgánů a institucí. Nápomocny jsou jim specializované agentury a decentralizované subjekty, které plní technické, výzkumné a řídící úkoly.

Které přesně to jsou a jaké úkoly plní? Čtěte dál.

V Evropském parlamentu jsou zastoupeny všechny země EU. Přímo volení poslanci projednávají právní předpisy a přispívají k jejich vzniku.
Evropskou radu tvoří nejvyšší představitelé zemí EU. V čele stojí předseda. Rada určuje celkové politické směřování EU.
V Radě Evropské unie jednají ministři členských států, přijímají právní předpisy a koordinují politiku v různých oblastech. V současné době Radě předsedá Francie.
European Commission - Teaser
Evropská komise navrhuje právní předpisy, dohlíží na dodržování smluv o EU a stará se o každodenní chod EU.
Evropský soudní dvůr zajišťuje, aby bylo právo EU uplatňováno stejným způsobem ve všech 27 členských státech.
ECB se stará o euro. Jejím posláním je udržovat stabilní ceny a přispívat ke stabilitě a řádnému hospodaření evropských bank.
Evropský účetní dvůr kontroluje, zda jsou finanční prostředky EU vynakládány správně a účinně. Další informace o tom, jak auditoři pracují a jak pomáhají chránit peníze občanů EU
ESVČ je diplomatická služba EU. Je nápomocna šéfovi zahraniční politiky EU Josepu Borrellovi v zastupování Unie ve světě. ESVČ má sídlo v Bruselu, ale po celém světě řídí také 143 delegací EU.
Evropský výbor regionů zastupuje regiony a města v Evropské unii. Výbor regionů reprezentuje místní a regionální orgány a poskytuje poradenství ohledně nových právních předpisů, které mají na regiony a města dopad.