Skip to main content
Den Evropy 2023

O nás

Chod Evropské unie jako celku řídí několik orgánů a institucí. Nápomocny jsou jim specializované agentury a decentralizované subjekty, které plní technické, výzkumné a řídící úkoly.

Které přesně to jsou a jaké úkoly plní? Čtěte dál.

EP logo

Evropský parlament

V Evropském parlamentu jsou zastoupeny všechny země EU. Přímo volení poslanci projednávají právní předpisy a přispívají k jejich vzniku.
European Council logo

Evropská rada

Evropskou radu tvoří nejvyšší představitelé zemí EU. V čele stojí předseda. Rada určuje celkové politické směřování EU.
European Council logo

Rada Evropské unie

V Radě Evropské unie jednají ministři členských států, přijímají právní předpisy a koordinují politiku v různých oblastech. V současné době Radě předsedá Francie.
European Commission - Teaser

Evropská komise

Evropská komise navrhuje právní předpisy, dohlíží na dodržování smluv o EU a stará se o každodenní chod EU.
CJEU logo

Soudní dvůr Evropské unie

Evropský soudní dvůr zajišťuje, aby bylo právo EU uplatňováno stejným způsobem ve všech 27 členských státech.
ECB logo

Evropská centrální banka (ECB)

ECB se stará o euro. Jejím posláním je udržovat stabilní ceny a přispívat ke stabilitě a řádnému hospodaření evropských bank.
ECA logo

Evropský účetní dvůr

Evropský účetní dvůr kontroluje, zda jsou finanční prostředky EU vynakládány správně a účinně. Další informace o tom, jak auditoři pracují a jak pomáhají chránit peníze občanů EU
EEAS logo

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)

ESVČ je diplomatická služba EU. Je nápomocna šéfovi zahraniční politiky EU Josepu Borrellovi v zastupování Unie ve světě. ESVČ má sídlo v Bruselu, ale po celém světě řídí také 143 delegací EU.
CoR logo

Evropský výbor regionů (VR)

Evropský výbor regionů zastupuje regiony a města v Evropské unii. Výbor regionů reprezentuje místní a regionální orgány a poskytuje poradenství ohledně nových právních předpisů, které mají na regiony a města dopad.