Skip to main content
Deň Európy 2021

O nás

EÚ má viacero inštitúcií a orgánov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v každodennom fungovaní EÚ. Má taktiež niekoľko špecializovaných agentúr a decentralizovaných orgánov, ktoré sa zaoberajú rôznymi technickými, vedeckými a riadiacimi úlohami.

Čítajte ďalej a dozveďte sa, ktoré to sú a čo robia.

Európsky parlament je zložený z priamo volených poslancov z každej krajiny EÚ, ktorí prerokúvajú a pozmeňujú zákony.
V Európskej rade sa stretávajú hlavy štátov a predsedovia vlád krajín EÚ. Rada pod vedením predsedu určuje všeobecné politické smerovanie EÚ.
Rada EÚ združuje ministrov členských štátov, ktorí prijímajú zákony a koordinujú politiky v rôznych oblastiach. V súčasnosti jej predsedá Portugalsko.
Európska komisia navrhuje zákony, dodržiava zmluvy EÚ a stará sa o každodenné fungovanie EÚ.
ECB má na starosti euro. Jej cieľom je udržať stabilné ceny a prispieť k bezpečnosti a finančnému zdraviu európskych bánk.
Európsky dvor audítorov je vonkajší audítor EÚ. Pôsobí ako nezávislý ochranca finančných záujmov európskych občanov.
Výbor regiónov zastupuje miestne a regionálne orgány v celej EÚ a poskytuje poradenstvo v súvislosti s novými právnymi predpismi, ktoré majú vplyv na regióny a mestá.
Nezávislý orgán, ktorý pomáha ľuďom, podnikom a organizáciám tým, že vyšetruje sťažnosti na administratívu EÚ.
Oficiálny vydavateľ inštitúcií, agentúr a orgánov EÚ a centrálny prístupový bod k oficiálnym informáciám EÚ.
Eurojust je centrom justičnej spolupráce EÚ, ktoré koordinuje boj proti cezhraničnej trestnej činnosti, ako je terorizmus, obchodovanie s drogami a počítačová kriminalita.
Informácie o decentralizovaných agentúrach EÚ vykonávajúcich technické a vedecké úlohy, ktoré pomáhajú inštitúciám EÚ uskutočňovať politiky a prijímať rozhodnutia.