Skip to main content
Deň Európy 2022

O nás

EÚ má viacero inštitúcií a orgánov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v každodennom fungovaní EÚ. Má taktiež niekoľko špecializovaných agentúr a decentralizovaných orgánov, ktoré sa zaoberajú rôznymi technickými, vedeckými a riadiacimi úlohami.

Čítajte ďalej a dozveďte sa, ktoré to sú a čo robia.

European Parliament - Teaser

Európsky parlament

Európsky parlament je zložený z priamo volených poslancov z každej krajiny EÚ, ktorí prerokúvajú a pozmeňujú zákony.
Council of the European Union - Teaser

Európska rada

V Európskej rade sa stretávajú hlavy štátov a predsedovia vlád krajín EÚ. Rada pod vedením predsedu určuje všeobecné politické smerovanie EÚ.
Council of the European Union - Teaser

Rada Európskej únie

Rada EÚ združuje ministrov členských štátov, ktorí prijímajú zákony a koordinujú politiky v rôznych oblastiach. V súčasnosti jej predsedá Francúzsko.
European Commission - Teaser

Európska komisia

Európska komisia navrhuje zákony, dodržiava zmluvy EÚ a stará sa o každodenné fungovanie EÚ.
European Central Bank - Teaser

Európska centrálna banka (ECB)

ECB má na starosti euro. Jej cieľom je udržať stabilné ceny a prispieť k bezpečnosti a finančnému zdraviu európskych bánk.
ECA Logo

Európsky dvor audítorov (EDA)

Európsky dvor audítorov kontroluje, či sa finančné prostriedky EÚ používajú správne a účinne. Zistite viac o práci audítorov a o tom, ako pomáhajú chrániť peniaze občanov EÚ.
European External Action Service - Teaser

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)

ESVČ je diplomatická služba EÚ. Pomáha vysokému predstaviteľovi EÚ pre zahraničné veci Josepovi Borrellovi reprezentovať EÚ vo svete. Hlavné sídlo má ESVČ v Bruseli, ale riadi aj 143 delegácií EÚ po celom svete.
European Committee of the Regions - Teaser

Európsky výbor regiónov (VR)

Európsky výbor regiónov je hlasom regiónov a miest v EÚ. Zastupuje miestne a regionálne orgány a poskytuje poradenstvo o nových právnych predpisoch, ktoré majú vplyv na regióny a mestá.
European Ombudsman - Logo - Link list

Európsky ombudsman

Nezávislý orgán, ktorý pomáha ľuďom, podnikom a organizáciám tým, že vyšetruje sťažnosti na administratívu EÚ.
Publication office - Logo - Link list

Úrad pre publikácie

Oficiálny vydavateľ inštitúcií, agentúr a orgánov EÚ a centrálny prístupový bod k oficiálnym informáciám EÚ.
Decentralised agencies - Logo - Link list

Decentralizované agentúry

Informácie o decentralizovaných agentúrach EÚ vykonávajúcich technické a vedecké úlohy, ktoré pomáhajú inštitúciám EÚ uskutočňovať politiky a prijímať rozhodnutia.