Prejsť na hlavný obsah
Deň Európy 2023

O nás

EÚ má viacero inštitúcií a orgánov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v jej každodennom fungovaní. Má taktiež niekoľko špecializovaných agentúr a decentralizovaných orgánov, ktoré sa zaoberajú rôznymi technickými, vedeckými a riadiacimi úlohami.

Čítajte ďalej a dozviete sa, o aké inštitúcie ide a čo robia.

EP logo

Európsky parlament

Európsky parlament je zložený z priamo volených poslancov z každej krajiny EÚ, ktorí prerokúvajú a pozmeňujú zákony.
European Council logo

Európska rada

V Európskej rade sa stretávajú hlavy štátov a predsedovia vlád krajín EÚ. Rada pod vedením predsedu určuje všeobecné politické smerovanie EÚ.
European Council logo

Rada Európskej únie

Rada EÚ združuje ministrov členských štátov, ktorí prijímajú zákony a koordinujú politiky v rôznych oblastiach. V súčasnosti jej predsedá Francúzsko.
European Commission - Teaser

Európska komisia

Európska komisia navrhuje zákony, dodržiava zmluvy EÚ a stará sa o každodenné fungovanie EÚ.
ECB logo

Európska centrálna banka (ECB)

ECB má na starosti euro. Jej cieľom je udržať stabilné ceny a prispieť k bezpečnosti a finančnému zdraviu európskych bánk.
ECA logo

Európsky dvor audítorov (EDA)

Európsky dvor audítorov kontroluje, či sa finančné prostriedky EÚ používajú správne a účinne. Zistite viac o práci audítorov a o tom, ako pomáhajú chrániť peniaze občanov EÚ.
EEAS logo

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)

ESVČ je diplomatická služba EÚ. Pomáha vysokému predstaviteľovi EÚ pre zahraničné veci Josepovi Borrellovi reprezentovať EÚ vo svete. Hlavné sídlo má ESVČ v Bruseli, ale riadi aj 143 delegácií EÚ po celom svete.
CoR logo

Európsky výbor regiónov (VR)

Európsky výbor regiónov je hlasom regiónov a miest v EÚ. Zastupuje miestne a regionálne orgány a poskytuje poradenstvo o nových právnych predpisoch, ktoré majú vplyv na regióny a mestá.