Prejsť na hlavný obsah
Deň Európy 2024

O nás

EÚ má viacero inštitúcií a orgánov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v jej každodennom fungovaní. Má taktiež niekoľko špecializovaných agentúr a decentralizovaných orgánov, ktoré sa zaoberajú rôznymi technickými, vedeckými a riadiacimi úlohami.

Čítajte ďalej a dozviete sa, o aké inštitúcie ide a čo robia.

Európsky parlament je zložený z priamo volených poslancov z každej krajiny EÚ, ktorí prerokúvajú a pozmeňujú zákony.
V Európskej rade sa stretávajú hlavy štátov a predsedovia vlád krajín EÚ. Rada pod vedením predsedu určuje všeobecné politické smerovanie EÚ.
Rada EÚ združuje ministrov členských štátov, ktorí prijímajú zákony a koordinujú politiky v rôznych oblastiach. V súčasnosti jej predsedá Francúzsko.
European Commission - Teaser
Európska komisia navrhuje zákony, dodržiava zmluvy EÚ a stará sa o každodenné fungovanie EÚ.
ECB má na starosti euro. Jej cieľom je udržať stabilné ceny a prispieť k bezpečnosti a finančnému zdraviu európskych bánk.
Európsky dvor audítorov kontroluje, či sa finančné prostriedky EÚ používajú správne a účinne. Zistite viac o práci audítorov a o tom, ako pomáhajú chrániť peniaze občanov EÚ.
ESVČ je diplomatická služba EÚ. Pomáha vysokému predstaviteľovi EÚ pre zahraničné veci Josepovi Borrellovi reprezentovať EÚ vo svete. Hlavné sídlo má ESVČ v Bruseli, ale riadi aj 143 delegácií EÚ po celom svete.
Európsky výbor regiónov je hlasom regiónov a miest v EÚ. Zastupuje miestne a regionálne orgány a poskytuje poradenstvo o nových právnych predpisoch, ktoré majú vplyv na regióny a mestá.