Skip to main content
Europadagen 2022

Om os

EU består af en række institutioner og organer, som spiller hver deres vigtige rolle i organisationens daglige drift. Desuden findes der en række specialiserede agenturer og decentrale organer, der tager sig af tekniske, videnskabelige og administrative opgaver.

Læs mere om deres arbejde.

Europa-Parlamentet består af direkte valgte medlemmer fra hvert EU-land, som debatterer og vedtager love.
Det Europæiske Råd er det sted, hvor EU-landenes ledere mødes. Under ledelse af formanden udstikker det EU's generelle politiske retning.
Rådet for Den Europæiske Union samler de nationale ministre, som vedtager love og koordinerer politikker på forskellige områder. Det ledes i øjeblikket af Frankrig.
Europa-Kommissionen fremsætter lovforslag, sikrer, at EU-traktaterne overholdes, og tager sig af den daglige drift af EU.
Den Europæiske Revisionsret kontrollerer, at EU's midler anvendes korrekt og effektivt. Læs mere om, hvordan revisorerne arbejder, og hvordan de bidrager til at beskytte EU-borgernes penge.
EU-Udenrigstjenesten er EU's diplomatiske tjeneste. Den hjælper EU's udenrigspolitiske chef, Josep Borrell, med at repræsentere EU i verden. EU-Udenrigstjenesten har hovedkvarter i Bruxelles, men forvalter også 143 EU-delegationer rundt om i verden.
Det Europæiske Regionsudvalg er regionernes og byernes stemme i EU. Det repræsenterer de lokale og regionale myndigheder og rådgiver om nye love, der har indvirkning på regioner og byer.
Et uafhængigt organ, som hjælper borgere, virksomheder og organisationer ved at undersøge klager over EU's administration.
Publikationskontoret er den officielle udgiver for EU's institutioner, agenturer og organer og et centralt adgangspunkt til officielle oplysninger om EU.
Læs mere om de decentrale EU-agenturer, som udfører tekniske og videnskabelige opgaver, der hjælper EU-institutionerne med at gennemføre politikker og træffe beslutninger.