Skip to main content
Dan Evrope 2022

O nas

EU ima številne institucije in organe, ki so pristojni za različna področja delovanja Unije, poleg njih pa obstajajo tudi številne druge specializirane agencije in decentralizirani organi, ki izvajajo različne tehnične, znanstvene in upravljavske naloge.

V nadaljevanju na kratko predstavljamo njihove naloge in delovanje.

European Parliament - Teaser

Evropski parlament

Evropski parlament sestavljajo neposredno izvoljenih poslanci in poslanke iz vsake države EU, ki razpravljajo o predpisih in jih spreminjajo.
Council of the European Union - Teaser

Evropski svet

V okviru Evropskega sveta se sestajajo voditelji in voditeljice držav in vlad EU. Evropski svet, ki mu predseduje predsednik, določa splošno politično usmeritev EU.
Council of the European Union - Teaser

Svet Evropske unije

V Svetu EU ministri in ministrice držav članic sprejemajo predpise in usklajujejo politike na različnih področjih. Trenutno mu predseduje Francija.
European Commission - Teaser

Evropska komisija

Evropska komisija predlaga predpise, izvaja pogodbe EU in skrbi za tekoče delovanje EU.
Court of Justice of the European Union (CJEU) - Logo

Sodišče Evropske unije

Sodišče Evropske unije zagotavlja, da se pravo EU uporablja enako v vseh 27 državah članicah.
European Central Bank - Teaser

Evropska centralna banka

Evropska centralna banka je pristojna za evro. Prizadeva si tudi za ohranjanje stabilnih cen ter varnost in trdnost evropskih bank.
ECA Logo

Evropsko računsko sodišče

Evropsko računsko sodišče preverja, ali se sredstva EU porabljajo pravilno in učinkovito. Njegovi revizorji pomagajo varovati denar državljank in državljanov EU.
European External Action Service - Teaser

Evropska služba za zunanje delovanje

Evropska služba za zunanje delovanje je diplomatska služba EU, ki pomaga vodji zunanjih zadev EU Josepu Borrellu pri zastopanju Unije v svetu. Njen sedež je v Bruslju, upravlja pa tudi 143 delegacij EU po vsem svetu.
European Economic and Social Committee (EESC) - Logo

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Evropski ekonomsko-socialni odbor je posvetovalni organ EU. Sestavljajo ga predstavniki organizacij civilne družbe iz držav članic, ki prispevajo k pripravi zakonodaje EU.
European Committee of the Regions - Teaser

Evropski odbor regij

Evropski odbor regij je glasnik regij in mest v EU. Zastopa lokalne in regionalne oblasti ter svetuje glede novih predpisov, ki vplivajo na regije in mesta.
European Investment Bank - Teaser

Evropska investicijska banka

Evropska investicijska banka je banka EU, ki financira mala in srednje velika podjetja ter podpira naložbe na področju inovacij, infrastrukture, podnebnih ukrepov in varstva okolja.
European Ombudsman - Logo - Link list

Evropski varuh človekovih pravic

Evropski varuh človekovih pravic je neodvisen organ, ki pomaga ljudem, podjetjem in organizacijam pri preiskovanju pritožb v zvezi z upravo EU.
Publication office - Logo - Link list

Urad za publikacije

Urad za publikacije je uradni založnik institucij, agencij in organov EU ter osrednja točka dostopa do uradnih informacij EU.
European Personnel Selection Office - Logo - Link list

Evropski urad za izbor osebja

Evropski urad za izbor osebja izvaja visokokakovostne izbirne postopke za zaposlovanje osebja v institucijah, organih in agencijah EU.
Decentralised agencies - Logo - Link list

Decentralizirane agencije

Decentralizirane agencije EU opravljajo tehnične in znanstvene naloge ter pomagajo institucijam EU pri izvajanju politik in sprejemanju odločitev.