Skip to main content
2022 m. Europos diena

Apie mus

ES yra keletas institucijų ir įstaigų, kurios atlieka svarbų vaidmenį sprendžiant kasdienius ES klausimus. Be to, yra daug specializuotų agentūrų ir decentralizuotų įstaigų, kurios yra atsakingos už įvairias technines, mokslines ir valdymo užduotis.

Skaitykite apie tai, kokios tai institucijos ir kuo jos užsiima.

Europos Parlamentą sudaro tiesiogiai išrinkti nariai iš kiekvienos ES šalies. Jie svarsto ir keičia teisės aktus.
Europos Vadovų Taryboje posėdžiauja ES valstybių ir vyriausybių vadovai. Pirmininko vadovaujama Taryba nustato bendrą ES politinę kryptį.
ES Taryboje posėdžiauja valstybių narių ministrai, kurie priima teisės aktus ir koordinuoja įvairių sričių politiką. Šiuo metu jai pirmininkauja Prancūzija.
Europos Komisija siūlo teisės aktus, užtikrina, kad būtų laikomasi ES sutarčių, ir yra atsakinga už kasdienius ES reikalus.
ECB rūpinasi euru. Jis siekia užtikrinti kainų stabilumą ir prisideda prie Europos bankų saugumo ir patikimumo užtikrinimo.
Europos Audito Rūmai tikrina, ar ES lėšos naudojamos teisingai ir veiksmingai. Sužinokite daugiau, kaip auditoriai dirba ir padeda apsaugoti ES piliečių pinigus.
Europos išorės veiksmų tarnyba yra ES diplomatinė tarnyba. Ji padeda ES užsienio reikalų politikos vadovui Josepui Borrelliui atstovauti ES pasaulyje. EIVT būstinė yra Briuselyje, tačiau ji taip pat valdo 143 ES delegacijas visame pasaulyje.
Europos regionų komitetas yra ES regionų ir miestų balsas. Jis atstovauja vietos ir regionų valdžios institucijoms ir pataria dėl naujų teisės aktų, darančių poveikį regionams ir miestams.
EIB yra ES bankas. Jis finansuoja mažąsias bei vidutines įmones ir investuoja į inovacijas, infrastruktūrą, klimatą ir aplinką.
Nepriklausoma įstaiga, kuri tiria skundus dėl ES administravimo institucijų veiklos ir taip padeda žmonėms, įmonėms ir organizacijoms.
Oficialus ES institucijų, agentūrų ir įstaigų leidėjas ir vienas iš pagrindinių prieigos prie oficialios ES informacijos centrų.
Sužinokite apie decentralizuotas ES agentūras, vykdančias technines ir mokslines užduotis, kurios ES institucijoms padeda įgyvendinti politiką ir priimti sprendimus.