Skip to main content
2022 m. Europos diena

Apie mus

ES yra keletas institucijų ir įstaigų, kurios atlieka svarbų vaidmenį sprendžiant kasdienius ES klausimus. Be to, yra daug specializuotų agentūrų ir decentralizuotų įstaigų, kurios yra atsakingos už įvairias technines, mokslines ir valdymo užduotis.

Skaitykite apie tai, kokios tai institucijos ir kuo jos užsiima.

European Parliament - Teaser

Europos Parlamentas

Europos Parlamentą sudaro tiesiogiai išrinkti nariai iš kiekvienos ES šalies. Jie svarsto ir keičia teisės aktus.
Council of the European Union - Teaser

Europos Vadovų Taryba

Europos Vadovų Taryboje posėdžiauja ES valstybių ir vyriausybių vadovai. Pirmininko vadovaujama Taryba nustato bendrą ES politinę kryptį.
Council of the European Union - Teaser

Europos Sąjungos Taryba

ES Taryboje posėdžiauja valstybių narių ministrai, kurie priima teisės aktus ir koordinuoja įvairių sričių politiką. Šiuo metu jai pirmininkauja Prancūzija.
European Commission - Teaser

Europos Komisija

Europos Komisija siūlo teisės aktus, užtikrina, kad būtų laikomasi ES sutarčių, ir yra atsakinga už kasdienius ES reikalus.
European Central Bank - Teaser

Europos Centrinis Bankas (ECB)

ECB rūpinasi euru. Jis siekia užtikrinti kainų stabilumą ir prisideda prie Europos bankų saugumo ir patikimumo užtikrinimo.
ECA Logo

Europos Audito Rūmai

Europos Audito Rūmai tikrina, ar ES lėšos naudojamos teisingai ir veiksmingai. Sužinokite daugiau, kaip auditoriai dirba ir padeda apsaugoti ES piliečių pinigus.
European External Action Service - Teaser

Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT)

Europos išorės veiksmų tarnyba yra ES diplomatinė tarnyba. Ji padeda ES užsienio reikalų politikos vadovui Josepui Borrelliui atstovauti ES pasaulyje. EIVT būstinė yra Briuselyje, tačiau ji taip pat valdo 143 ES delegacijas visame pasaulyje.
European Committee of the Regions - Teaser

Europos regionų komitetas (RK)

Europos regionų komitetas yra ES regionų ir miestų balsas. Jis atstovauja vietos ir regionų valdžios institucijoms ir pataria dėl naujų teisės aktų, darančių poveikį regionams ir miestams.
European Investment Bank - Teaser

Europos investicijų bankas (EIB)

EIB yra ES bankas. Jis finansuoja mažąsias bei vidutines įmones ir investuoja į inovacijas, infrastruktūrą, klimatą ir aplinką.
European Ombudsman - Logo - Link list

Europos ombudsmenas

Nepriklausoma įstaiga, kuri tiria skundus dėl ES administravimo institucijų veiklos ir taip padeda žmonėms, įmonėms ir organizacijoms.
Publication office - Logo - Link list

Leidinių biuras

Oficialus ES institucijų, agentūrų ir įstaigų leidėjas ir vienas iš pagrindinių prieigos prie oficialios ES informacijos centrų.
Decentralised agencies - Logo - Link list

Decentralizuotos agentūros

Sužinokite apie decentralizuotas ES agentūras, vykdančias technines ir mokslines užduotis, kurios ES institucijoms padeda įgyvendinti politiką ir priimti sprendimus.