Skip to main content
2021 m. Europos diena

Apie mus

ES yra keletas institucijų ir įstaigų, kurios atlieka svarbų vaidmenį sprendžiant kasdienius ES klausimus. Be to, egzistuoja daug specializuotų agentūrų ir decentralizuotų įstaigų, kurios yra atsakingos už įvairias technines, mokslines ir valdymo užduotis.

Skaitykite apie tai, kokios tai institucijos ir kuo jos užsiima.

Europos Parlamentą sudaro tiesiogiai išrinkti nariai iš kiekvienos ES šalies. Jie svarsto ir keičia teisės aktus.
Europos Vadovų Taryboje posėdžiauja ES valstybių ir vyriausybių vadovai. Pirmininko vadovaujama Taryba nustato bendrą ES politinę kryptį.
ES Taryboje posėdžiauja valstybių narių ministrai, kurie priima teisės aktus ir koordinuoja įvairių sričių politiką. Šiuo metu jai pirmininkauja Portugalija.
Europos Komisija siūlo teisės aktus, užtikrina, kad būtų laikomasi ES sutarčių, ir yra atsakinga už kasdienius ES reikalus.
ECB rūpinasi euru. Jis siekia užtikrinti kainų stabilumą ir prisideda prie Europos bankų saugumo ir patikimumo užtikrinimo.
Europos Audito Rūmai yra ES išorės auditorius. Jie veikia kaip nepriklausoma Europos piliečių finansinių interesų sergėtoja.
Regionų komitetas atstovauja visos ES vietos ir regionų valdžios institucijoms ir pataria dėl naujų teisės aktų, darančių poveikį regionams ir miestams.
EIB yra ES bankas. Jis finansuoja mažąsias bei vidutines įmones ir investuoja į inovacijas, infrastruktūrą, klimatą ir aplinką.
Nepriklausoma įstaiga, kuri tiria skundus dėl ES administravimo institucijų veiklos ir taip padeda žmonėms, įmonėms ir organizacijoms.
Oficialus ES institucijų, agentūrų ir įstaigų leidėjas ir vienas iš pagrindinių prieigos prie oficialios ES informacijos centrų.
Eurojustas yra ES teisminio bendradarbiavimo centras, koordinuojantis kovą su tarpvalstybiniais nusikaltimais, pavyzdžiui, terorizmu, prekyba narkotikais ir kibernetiniais nusikaltimais.
Europos prokuratūra yra nepriklausoma ES prokuratūra. Ji tiria ES finansiniams interesams kenkiančius nusikaltimus ir vykdo baudžiamąjį persekiojimą.
Sužinokite apie decentralizuotas ES agentūras, vykdančias technines ir mokslines užduotis, kurios ES institucijoms padeda įgyvendinti politiką ir priimti sprendimus.