Pereiti prie pagrindinio turinio
2023 m. Europos diena

Apie mus

ES yra keletas institucijų ir įstaigų, kurios atlieka svarbų vaidmenį sprendžiant kasdienius ES klausimus. Be to, yra daug specializuotų agentūrų ir decentralizuotų įstaigų, kurios yra atsakingos už įvairias technines, mokslines ir valdymo užduotis.

Skaitykite apie tai, kokios tai institucijos ir kuo jos užsiima.

Europos Parlamentas

Europos Parlamentą sudaro tiesiogiai išrinkti nariai iš kiekvienos ES šalies. Jie svarsto ir keičia teisės aktus.

Europos Vadovų Taryba

Europos Vadovų Taryboje posėdžiauja ES valstybių ir vyriausybių vadovai. Pirmininko vadovaujama Taryba nustato bendrą ES politinę kryptį.

Europos Sąjungos Taryba

ES Taryboje posėdžiauja valstybių narių ministrai, kurie priima teisės aktus ir koordinuoja įvairių sričių politiką. Šiuo metu jai pirmininkauja Švedija.
European Commission - Teaser

Europos Komisija

Europos Komisija siūlo teisės aktus, užtikrina, kad būtų laikomasi ES sutarčių, ir yra atsakinga už kasdienius ES reikalus.

Europos Centrinis Bankas (ECB)

ECB rūpinasi euru. Jis siekia užtikrinti kainų stabilumą ir prisideda prie Europos bankų saugumo ir patikimumo užtikrinimo.

Europos Audito Rūmai (EAR)

Europos Audito Rūmai yra ES išorės auditorius. Jie veikia kaip nepriklausoma Europos piliečių finansinių interesų sergėtoja.

Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT)

Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) yra Europos Sąjungos diplomatinė tarnyba. Nuo 2011 m. EIVT vykdo ES bendrą užsienio ir saugumo politiką, skatindama taiką, gerovę, saugumą ir gindama europiečių interesus visame pasaulyje.

Europos regionų komitetas (RK)

Europos regionų komitetas (RK) yra Europos Sąjungos (ES) regionų ir miestų balsas. Jis atstovauja visos Europos Sąjungos vietos ir regionų valdžios institucijoms ir konsultuoja dėl naujų teisės aktų, kurie daro poveikį regionams ir miestams (70 proc. visų ES teisės aktų).

Europos investicijų bankas (EIB)

Europos investicijų bankas priklauso ES valstybėms narėms ir teikia ilgalaikes paskolas projektams, kuriais prisidedama prie ES politikos tikslų, pavyzdžiui, klimato, transporto ar inovacijų. Bent pusė EIB metinių investicijų skiriama su klimatu susijusiems projektams.