Skip to main content
Europadagen 2022

Om oss

EU:s olika institutioner och organ spelar en viktig roll i EU:s dagliga arbete. Det finns också en mängd specialiserade byråer och decentraliserade organ som sköter olika tekniska, vetenskapliga eller administrativa uppgifter.

Här kan du läsa mer om dem.

European Parliament - Teaser

Europaparlamentet

Europaparlamentet består av folkvalda ledamöter från alla EU-länder. I parlamentet diskuterar, antar och ändrar man lagar.
Council of the European Union - Teaser

Europeiska rådet

I Europeiska rådet möts EU-ländernas stats- och regeringschefer för att fastställa EU:s allmänna politiska prioriteringar. Europeiska rådets ordförande heter Charles Michel.
Council of the European Union - Teaser

Europeiska unionens råd

I Europeiska unionens råd möts EU-ländernas ministrar för att anta lagar och samordna politiken på olika områden. Just nu är Frankrike ordförandeland.
European Commission - Teaser

Europeiska kommissionen

Kommissionen föreslår lagar, ser till att EU-fördragen följs och sköter EU:s dagliga arbete.
ECA Logo

Europeiska revisionsrätten

Europeiska revisionsrätten ser till att EU-medlen används på ett korrekt och effektivt sätt. Läs mer om hur revisorerna arbetar och hur de hjälper till att skydda EU-invånarnas pengar.
European External Action Service - Teaser

Europeiska utrikestjänsten (EEAS)

Europeiska utrikestjänsten är EU:s egen diplomattjänst. Dess uppdrag är att hjälpa EU:s utrikesrepresentant, Josep Borrell, att representera EU globalt. Institutionen har sitt säte i Bryssel men har 143 delegationer på olika platser i världen.
European Committee of the Regions - Teaser

Europeiska regionkommittén (ReK)

Europeiska regionkommittén är regionernas och städernas röst i EU. Den företräder lokala och regionala myndigheter och ger råd om ny lagstiftning som har konsekvenser för regioner och städer.
European Ombudsman - Logo - Link list

EU-ombudsmannen

Europeiska ombudsmannen är ett oberoende organ som hjälper människor, företag och organisationer genom att utreda klagomål mot EU-förvaltningen.
Decentralised agencies - Logo - Link list

Decentraliserade EU-byråer

Läs mer om de EU-byråer som utför tekniska och vetenskapliga uppgifter för att hjälpa EU-institutionerna att genomföra politik och fatta beslut.