Przejdź do treści głównej
Dzień Europy 2023

O nas

W wykonywaniu codziennych zadań UE pomagają liczne instytucje i organy unijne. Wiele różnych funkcji technicznych, naukowych i administracyjnych pełnią również wyspecjalizowane agencje i organy zdecentralizowane.

Dowiedz się, jakie są zadania tych instytucji.

Parlament Europejski

W skład Parlamentu Europejskiego wchodzą posłowie wybierani w wyborach bezpośrednich w każdym kraju UE, którzy uchwalają akty prawne.

Rada Europejska

W Radzie Europejskiej szefowie państw i rządów krajów UE pod kierownictwem przewodniczącego wyznaczają ogólny kierunek polityczny UE.

Rada Unii Europejskiej

W Radzie UE ministrowie rządów krajowych przyjmują przepisy i koordynują politykę w różnych obszarach. Aktualnie Radzie UE przewodzi Francja.
European Commission - Teaser

Komisja Europejska

Komisja Europejska proponuje akty prawne, dba o stosowanie Traktatów UE i zapewnia sprawne funkcjonowanie UE na co dzień.

Europejski Bank Centralny (EBC)

EBC zajmuje się euro. Zadaniem Banku jest utrzymanie cen na stabilnym poziomie oraz dbanie o bezpieczeństwo i dobrą kondycję europejskich banków.

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Europejski Trybunał Obrachunkowy weryfikuje prawidłowość i skuteczność wydatków z funduszy UE. Dowiedz się więcej o tym, jak pracują audytorzy, i w jaki sposób ich praca przyczynia się do ochrony pieniędzy obywateli UE.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)

ESDZ jest unijną służbą dyplomatyczną, która wspiera unijnego szefa dyplomacji, Josepa Borrella, w reprezentowaniu UE na świecie. Siedziba ESDZ mieści się w Brukseli. ESDZ zarządza również 143 delegaturami UE na całym świecie.

Europejski Komitet Regionów (KR)

Europejski Komitet Regionów reprezentuje regiony i miasta oraz władze lokalne i regionalne z całej UE i doradza w sprawie nowych przepisów dotyczących regionów i miast.