Skip to main content
Euroopa päev 2022

Meist

Euroopa Liidul on mitu tähtsat institutsiooni ja asutust, mis tegelevad tema igapäevase juhtimisega. Lisaks on olemas spetsialiseeritud ametid ja detsentraliseeritud asutused, mis tegelevad erinevate tehniliste, teaduslike ja haldusküsimustega.

Kui loed edasi, saad teada, mis asutused need on ja millega need tegelevad.

European Parliament - Teaser

Euroopa Parlament

Euroopa Parlament koosneb igast ELi liikmesriigist otse valitud liikmetest, kes arutavad õigusakte ja muudavad neid.
Council of the European Union - Teaser

Euroopa Ülemkogu

Euroopa Ülemkogul kohtuvad ELi riigipead ja valitsusjuhid. Ülemkogu eesistuja määrab kindlaks ELi üldise poliitilise suuna.
Council of the European Union - Teaser

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu ühendab liikmesriikide ministreid, kes võtavad vastu õigusakte ja koordineerivad eri valdkondade poliitikat. Praegu on eesistujaks Portugal.
European Commission - Teaser

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjon teeb seadusandlikke ettepanekuid, toetab ELi aluslepinguid ja hoolitseb ELi igapäevase toimimise eest.
Court of Justice of the European Union (CJEU) - Logo

Euroopa Liidu Kohus

Euroopa Liidu Kohus tagab, et ELi õigust kohaldatakse kogu ELis ühtemoodi.
European Central Bank - Teaser

Euroopa Keskpank (EKP)

Euroopa Keskpank kannab hoolt euro eest. Keskpanga eesmärk on hoida hinnad stabiilsed ning suurendada Euroopa pankade turvalisust ja usaldusväärsust.
ECA Logo

Euroopa Kontrollikoda

Euroopa Kontrollikoda on ELi välisaudiitor. Ta tegutseb Euroopa kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsjana.
European Committee of the Regions - Teaser

Euroopa Regioonide Komitee

Regioonide Komitee esindab kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi kogu ELis ning annab nõu uute seaduste kohta, mis mõjutavad piirkondi ja linnu.
European Investment Bank - Teaser

Euroopa Investeerimispank (EIP)

EIP on ELi pank. Sellest rahastatakse väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid ning investeeritakse innovatsiooni, taristusse, kliimasse ja keskkonda.
European Ombudsman - Logo - Link list

Euroopa ombudsman

Sõltumatu asutus, mis aitab inimesi, ettevõtjaid ja organisatsioone, uurides ELi haldustegevust käsitlevaid kaebusi.
European Data Protection Supervisor (EDPS) - Logo - List link

Euroopa Andmekaitseinspektor

Euroopa Andmekaitseinspektor tagab, et ELi institutsioonid ja asutused kaitsevad andmetöötlemisel isikuandmeid.
European Data Protection Board (EDPB) - Logo - Link list

Euroopa Andmekaitsenõukogu

Euroopa Andmekaitsenõukogu annab suuniseid ja soovitusi selle kohta, kuidas kohaldada andmekaitse-eeskirju ELis.
Publication office - Logo - Link list

Väljaannete Talitus

ELi institutsioonide, ametite ja asutuste ametlik kirjastaja ning keskne juurdepääsupunkt ELi ametlikule teabele.
Decentralised agencies - Logo - Link list

Detsentraliseeritud asutused

Teave ELi detsentraliseeritud asutuste kohta, kes täidavad tehnilisi ja teaduslikke ülesandeid, mis aitavad ELi institutsioonidel poliitikat rakendada ja otsuseid teha.