Skip to main content
Euroopa päev 2023
Tere tulemast Euroopa päevale #EuropeDay!

Osaledes Euroopa päeva üritustel, õpite Euroopa Liitu paremini tundma.

Euroopa päevaga tähistatakse Schumani deklaratsiooni allkirjastamise (9. mai 1950) aastapäeva. Schumani deklaratsiooniga esitati ulatuslik kava, kuidas hoida pärast Teist maailmasõda Euroopas rahu. Seda deklaratsiooni peetakse Euroopa Liidu loomise alguseks.  

ELi institutsioonid korraldavad maikuus kõigis ELi liikmesriikides ning ELi institutsioonide asukohtades Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis arvukalt üritusi. Kuna 2023. aasta on Euroopa oskusteaasta, soovib EL aidata inimestel omandada hea töökoha jaoks sobivad oskused ja aidata ettevõtetel tulla toime oskuste nappusega.  

Tutvuge meie pressiteatega

Üritused institutsioonides

Euroopa Parlament

Osalege interaktiivsetel üritustel Brüsselis, Strasbourgis, Luxembourgis ja mujal Euroopas, et tähistada üheskoos Euroopa päeva!

Euroopa Ülemkogu ja ELi nõukogu

Osalege üllatusterohkel ringkäigul liikmesriikide majas. Võimalik on külastada ruume, kus ELi juhid otsuseid teevad, et tutvuda nõukogu tegevusega ELi tuleviku kujundamisel.

Euroopa Komisjon

Kuidas edendatakse ELis inimeste oskusi ja mil viisil on võimalik muuta ELi keskkonnahoidlikumaks, turvalisemaks ja tugevamaks? Kõike seda tutvustatakse arvukatel veebiüritustel, millele igaühel on kõikjalt Euroopast juurdepääs.

Euroopa Liidu Kohus

Kuidas töötab Euroopa Liidu Kohus ja kuidas tema otsused mõjutavad ELi kodanike elu? Külastage meid 9. mail ja jälgige meid sotsiaalmeedias, et lüüa kaasa veebiüritustel.

Euroopa Keskpank

Euroopa päev 2023 on eriline, sest sel aastal tähistame 1. juunil 1998 asutatud EKP 25. aastapäeva.

Euroopa Kontrollikoda

Euroopa Kontrollikoda kontrollib, kas ELi vahendeid kasutatakse õigesti ja säästlikult. Lisateave selle kohta, kuidas ELi audiitorid töötavad ja kuidas kontrollikoda aitab kaitsta ELi maksumaksja raha.

Euroopa välisteenistus (EEAS)

Reis ühe päevaga ümber maailma. Mida teeb EL parema maailma nimel? Võimalik on kohtuda ELi suursaadikutega, osaleda seminaridel ning kuulata ja vaadata eri riikidest pärit esinejate muusikat ja etteasteid.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK)

Tulge ja vaadake, kuidas tegutseb institutsioon, mis ainsana esindab ELi kodanikuühiskonda – tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, nagu noorteorganisatsioonid, keskkonnakaitsjad, tarbijad ja naiste rühmad.

Euroopa Regioonide Komitee

Tutvuge ELi piirkondi ja linnu esindava institutsiooni ning piirkondlike ja kohalike poliitikute tegevusega. Piirkondade ja linnade festivalil saab nautida oskuste, kultuuri ja traditsioonide mitmekesisust.

Euroopa Investeerimispank

ELi investeerimispank toetab majanduse keskkonnahoidlikku taastamist kliimainvesteeringutega, millega luuakse Euroopas tulevikukindlaid töökohti.

Euroopa Liit sinu koduriigis

Mõned Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni korraldatavad Euroopa päeva üritused võivad toimuda teie kodukohas. Interaktiivselt kaardilt leiate kõik ELis toimuvad sündmused, sealhulgas need, mis leiavad aset teie koduriigis.

Euroopa oskusteaasta

Euroopa oskusteaasta eesmärk on aidata inimestel omandada hea töökoha jaoks õiged oskused ja aidata ettevõtetel tulla toime oskuste nappusega ELis.