Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Lá na hEorpa 2023
Fáilte go #EuropeDay

Féach leat na himeachtaí agus na gníomhaíochtaí, agus faigh tuilleadh eolais faoin Aontas Eorpach

Is comóradh é Lá na hEorpa ar shíniú ‘Dhearbhú Schuman’ an 9 Bealtaine 1950. Ba phlean uaillmhianach é sin chun síocháin fhadtéarmach a chinntiú san Eoraip iarchogaidh. Meastar gurb é an dearbhú sin a chuir tús leis an Aontas Eorpach atá againn anois.  

I mí na Bealtaine cuirfidh institiúidí an Aontais Eorpaigh fáilte romhat chuig réimse leathan gníomhaíochtaí a bheidh ar siúl ar fud Bhallstáit an Aontais, agus i gceanncheathrúna institiúidí an Aontais sa Bhruiséil, i Lucsamburg agus in Strasbourg. Ós rud é gurb é 2023 an Bhliain Eorpach um Scileanna, is mian leis an Aontas cuidiú le daoine na scileanna cuí a fháil chun poist mhaithe a aimsiú. Is mian leis cuidiú le comhlachtaí dul i ngleic le ganntanais scileanna chomh maith.  

Féach ar ár bpreaseisiúint

Gníomhaíochtaí de réir institiúide

European Parliament

Parlaimint na hEorpa

Glac páirt i raon leathan gníomhaíochtaí idirghníomhacha sa Bhruiséil, in Strasbourg, i Lucsamburg agus ar fud na hEorpa agus bí linn chun Lá na hEorpa a cheiliúradh le chéile!
European Commission

An Coimisiún Eorpach

Ar mhaith leat a fháil amach conas atáimid ag cur scileanna chun tosaigh agus ag obair go mbeidh an tAontas níos glaise, níos sábháilte agus níos láidre? Faigh tuilleadh eolais agus féach ar réimse gníomhaíochtaí ar líne a bhfuil fáil orthu cibé áit a bhfuil tú féin
Court of Justice of the European Union

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Ar mhaith leat foghlaim faoi conas a oibríonn Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus conas a théann rialuithe na Cúirte i gcion go díreach ar shaol na saoránach san Aontas? Tabhair cuairt orainn an 9 Bealtaine agus ná déan dearmad ár gcuntais meán sóisialta a leanúint go bhfeice tú réimse...
Homepage - ECB

An Banc Ceannais Eorpach (BCE)

Tá Lá na hEorpa (#EuropeDay) 2023 an-speisialta i mbliana mar táimid ag ceiliúradh 25 bliain den Bhanc Ceannais Eorpach, rud a bunaíodh an 1 Meitheamh 1998.
European Court of Auditors

European Court of Auditors

Cinntíonn Cúirt Iniúchóirí na hEorpa cé acu a bhíonn cistí an Aontais á gcaitheamh mar is ceart agus go héifeachtúil. Faigh tuilleadh eolais faoin gcaoi a n-oibríonn iniúchóirí an Aontais agus faoin gcaoi a gcabhraíonn Cúirt Iniúchóirí na hEorpa le hairgead shaoránaigh an Aontais a chosaint.
European External Action Service (EEAS)

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS)

Taisteal ar fud an domhain ar fad in aon lá amháin! Féach leat a bhfuil ar siúl ag an Aontas chun domhan níos fearr a bhaint amach, labhair le hAmbasadóirí an Aontais, glac páirt i gceardlanna, agus bain sult as ceol beo agus taibhiú ealaíonta ó thíortha éagsúla!
EESC homepage

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE)

Tabhair cuairt orainn chun eolas a chur ar obair na haon institiúide amháin de chuid an Aontais a dhéanann ionadaíocht ar an tsochaí shibhialta eagraithe, lena n-áirítear fostóirí, oibrithe agus grúpaí sainleasa eile amhail eagraíochtaí óige, comhshaolaithe, tomhaltóirí agus grúpaí ban.
European Committee of the Regions (CoR)

Coiste Eorpach na Réigiún (CoR)

Faigh tuilleadh eolais faoin institiúid a dhéanann ionadaíocht ar réigiúin agus ar chathracha an Aontais agus faoin méid a dhéanann polaiteoirí tofa réigiúnacha agus áitiúla duitse. Cuir eolas ar éagsúlacht na scileanna, an chultúir agus na dtraidisiún ag Féile na Réigiún agus na gCathracha!
European Investment Bank (EIB) - Image

An Banc Eorpach Infheistíochta (BEI)

Foghlaim faoin dóigh a bhfuil téarnamh glas á chothú ag banc an Aontais le hinfheistíochtaí san aeráid, infheistíochtaí lena gcruthófar poist a sheasfaidh an aimsir do shaoránaigh na hEorpa.

An tAontas Eorpach i do thírse

Beidh imeachtaí le haghaidh Lá na hEorpa ar bun ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gCoimisiún Eorpach áit éigin nach fada uaitse. Cliceáil ar thír ar an léarscáil idirghníomhach lena fháil amach cad atá ar siúl i do thírse agus ar fud an Aontais.

EYS logo

An Bhliain Eorpach um Scileanna

Is éard atá i gceist leis an mBliain Eorpach um Scileanna cabhrú le daoine na scileanna cearta a fháil le haghaidh poist ardcháilíochta agus cuidiú le cuideachtaí aghaidh a thabhairt ar ghanntanas scileanna san Aontas Eorpach.