Skip to main content
Lá na hEorpa 2022
Fáilte go dtí #EuropeDay

Féach leat ár n-imeachtaí agus ár ngníomhaíochtaí agus faigh tuilleadh eolais faoin Aontas Eorpach.

Déanann Lá na hEorpa comóradh ar shíniú ‘Dearbhú Schuman’ an 9 Bealtaine 1950. Ba phlean uaillmhianach é chun síocháin fhadtéarmach a chinntiú san Eoraip iarchogaidh agus meastar é a a bheith mar thús leis an Aontas Eorpach mar atá againn anois. Is soiléire ná riamh an tábhacht a bhaineann le bheith ag obair ar son na síochána san Eoraip de réir mar a chuirimid i dtábhacht ár n-aontacht agus ár ndlúthpháirtíocht leis an Úcráin.

I mí na Bealtaine cuireann institiúidí an Aontais Eorpaigh fáilte romhat chuig réimse leathan gníomhaíochtaí ar líne agus ar an láthair ar fud Bhallstáit an Aontais, agus i gceanncheathrú institiúidí an Aontais Eorpaigh sa Bhruiséil, i Lucsamburg agus in Strasbourg. I ngeall go leagann Bliain Eorpach na hÓige 2022 béim ar dhaoine óga na hEorpa agus ar ghuth na saoránach a chur chun cinn tríd an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa, ní raibh am níos fearr ann riamh teacht le chéile, plé a dhéanamh ar na dúshláin atá romhainn uile agus todhchaí níos fearr a chruthú don Eoraip a oibríonn do chách.

Féach leat an méid atá ar siúl ar fud na hEorpa ar Lá na hEorpa, iad ar líne agus ar an láthair.

 

An tAontas Eorpach i do thír

Ceolchoirmeacha, seónna soilse, díospóireachtaí bríomhara... Faigh amach cad atá ar siúl i do cheantarsa lenár léarscáil idirghníomhach.

Bliain Eorpach na hÓige

Béim a leagadh ar thábhacht óige na hEorpa chun Aontas níos fearr a fhorbairt – Aontas atá níos glaise, níos cuimsithí agus níos digití.

Gníomhaíochtaí de réir institiúide

Parlaimint na hEorpa

An 9 Bealtaine glac páirt i réimse leathan gníomhaíochtaí ar an láthair agus ar líne ar fud na hEorpa agus glac páirt sa chomhrá faoi thodhchaí na hEorpa le Parlaimint na hEorpa, an guth daonlathach san Aontas atá tofa agat.

An Coimisiún Eorpach

Ar mhaith leat eolas a fháil faoin méid atá ar siúl againn do dhaoine óga ar fud na hEorpa agus faoin gcaoi a bhfuil an tAontas á dhéanamh níos glaise, níos digití agus níos sláintiúla? Faigh tuilleadh eolais agus féach réimse gníomhaíochtaí ar líne atá ar fáil cibé áit a bhfuil tú.

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Tá #EuropeDay ag tarlú ar ár gcuntais ar na meáin shóisialta. Is seisiún fíorúil Ceisteanna agus Freagraí é #AskCuria2022 - Is turas ar ár n-uirlisí cumarsáide é #ECJDidYouKnow.

An Banc Ceannais Eorpach (BCE)

Baineann tábhacht ar leith le #EuropeDay i mbliana agus ceiliúradh á dhéanamh againn ar 20 bliain de bhoinn agus de nótaí euro, arb iad an léiriú is inbhraite de chomhtháthú na hEorpa agus an t-aon bhealach ar féidir an Eoraip a bheith i do lámha agat! Faigh tuilleadh eolais faoinár n-airgeadra.

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS)

Faigh eolas faoi ról an Aontais Eorpaigh sa domhan agus faoin gcaoi a bhfuilimid gníomhach ar gach ilchríoch: glac páirt sna himeachtaí ‘doirse oscailte’, déan an quiz ‘Together We Are Europe’ nó féach ar ár n-imeachtaí beo leis na hambasadóirí ar fud an domhain.

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE)

Tar linn ar thuras fíorúil 360 agus faigh amach cad dó a sheasann ‘teach na sochaí sibhialta eagraithe’. Féach ar ár gcuid oibre agus ar an gcaoi ar féidir leat a bheith rannpháirteach inti ar ár leathanach gréasáin tiomnaithe. Seol fíorchárta poist chuig do chairde agus do mhuintir!

Coiste Eorpach na Réigiún (CoR)

Faigh tuilleadh eolais faoin institiúid a dhéanann ionadaíocht ar réigiúin agus cathracha an Aontais. Bí linn chun céiliúradh a dhéanamh ar Lá na hEorpa ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach agus lean an plé ar thodhchaí na hEorpa.

An Banc Eorpach Infheistíochta (BEI)

Foghlaim faoin dóigh a bhfuil téarnamh glas á chothú ag banc an Aontais le hinfheistíochtaí san aeráid a chruthóidh poist a sheasfaidh an aimsir do shaoránaigh na hEorpa.