Skip to main content
Den Evropy 2023
Vítáme vás na #EuropeDay

Podívejte se na akce a aktivity, které jsme pro vás připravili, a zjistěte více o Evropské unii.

Na Den Evropy si připomínáme výročí podepsání Schumanovy deklarace z 9. května 1950. Tento ambiciózní plán na zajištění dlouhodobého míru v poválečné Evropě je považován za začátek toho, co je dnes Evropskou unií.  

Letos v květnu vás instituce EU zvou na celou řadu aktivit ve všech členských státech EU, jakož i v sídlech orgánů EU v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku. Rok 2023 je Evropským rokem dovedností. EU je odhlodána pomoci lidem získat ty správné dovednosti, aby si dokázali najít kvalitní pracovní místo, a pomáhat tak společnostem řešit nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.  

Tisková zpráva

Akce pořádané jednotlivými institucemi

Evropský parlament

Zapojte se do celé řady interaktivních aktivit v Bruselu, Štrasburku, Lucemburku a také v dalších městech Evropy. Společně oslavíme Den Evropy!

Evropská rada a Rada Evropské unie

Nechte se pozvat do „Domu členských států“ – ústředí Rady. Dozvíte se, kde nejvyšší představitelé vaší i ostatních zemí EU přijímají ta nejdůležitější rozhodnutí, a také, jakou roli hraje Rada ve vašem životě.

Evropská komise

Chcete se dozvědět, jak se snažíme učinit EU ekologičtější, bezpečnější a silnější a jakým způsobem stavíme dovedností lidí do centra veškerého dění? Přečtěte si více a zapojte se do řady online aktivit bez ohledu na to, kde se zrovna nacházíte.

Soudní dvůr Evropské unie

Zajímá vás, jak Soudní dvůr EU funguje a jak jeho rozhodnutí ovlivňují životy občanů v Unii? Navštivte nás 9. května a nezapomeňte sledovat naše účty na sociálních médiích, kde najdete celou řadu online aktivit.

Evropský účetní dvůr

Evropský účetní dvůr kontroluje, zda jsou finanční prostředky EU vynakládány správně a účinně. Dozvíte se více o tom, jak naši auditoři pracují a jak účetní dvůr pomáhá chránit peníze občanů EU.

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)

S námi můžete procestovat celý svět za jeden den! Dozvíte se, co EU dělá pro to, aby byl svět lepším místem, můžete si promluvit s vyslanci EU, zúčastnit se workshopů, poslouchat živou hudbu a sledovat umělecká vystoupení souborů z různých zemí.

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)

Navštivte nás a dozvíte se řadu zajímavostí o práci jediného orgánu EU, který zastupuje organizovanou občanskou společnost, včetně zaměstnavatelů, pracovníků a dalších zájmových skupin, jako jsou mládežnické organizace, ochránci životního prostředí, spotřebitelé či ženské organizace.

Evropský výbor regionů

Navštivte nás a dozvíte se mnoho zajímavých informací o instituci, která zastupuje regiony a města EU, a o tom, co pro vás dělají zvolení regionální a místní politici. Na našem Festivalu regionů a měst poznáte rozmanitost dovedností, kultur a tradic.

Evropská investiční banka

Přečtěte si, jak tato banka přispívá k ekologickému oživení pomocí investic do oblasti klimatu, které pro Evropany vytvářejí nová pracovní místa.

EU ve vaší zemi

Evropský parlament a Evropská komise pořádají akce Dne Evropy ve vašem okolí. Rozklikněte si váš region na interaktivní mapě a dozvíte se víc, co se u vás koná.

Evropský rok dovedností

Cílem Evropského roku dovedností je pomoci lidem získat ty správné dovednosti, aby si dokázali najít kvalitní pracovní místo, a pomáhat tak společnostem řešit nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v EU.