Skip to main content
Den Evropy 2022
Vítáme vás na #EuropeDay

Podívejte se na akce a aktivity, které jsme pro vás připravili, a zjistěte více o Evropské unii.

Na Den Evropy si připomínáme výročí podepsání Schumanovy deklarace z 9. května 1950. Ambiciózní plán na zajištění dlouhodobého míru v poválečné Evropě je považován za začátek toho, co je nyní Evropskou unií. Obrovský význam úsilí o mír v Evropě významné je ještě jasnější nyní, kdy zdůrazňujeme naši jednotu a solidaritu s Ukrajinou.

Letos v květnu vás instituce EU zvou na širokou škálu aktivit online a i na různých místech ve všech členských státech EU, jakož i v sídle orgánů EU v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku. Rok 2022 je Evropským rokem mládeže, takže hlavní důraz klademe na mladé lidi v Evropě. Dalším důležitým tématem je konference o budoucnosti Evropy, kde se k problémům EU vyjadřují sami evropští občané. Právě teď je ta nejlepší doba se setkat, diskutovat o výzvách, kterým všichni čelíme, a vytvořit pro Evropu lepší budoucnost, která bude sloužit všem.

Podívejte se na to, co se koná v celé Evropě a online v tento Den Evropy!

EU ve vaší zemi

Budete moct sledovat koncerty, světelné show, ale i živé diskuse. Podívejte se na naši interaktivní mapu a zjistěte si, jaké akce jsou naplánovány ve vašem regionu.

Evropský rok mládeže

Upozorňuje na význam evropské mládeže pro vybudování zelenější, inkluzivnější a digitálnější EU.

Aktivity organizované jednotlivými institucemi

Evropský parlament

Zúčastněte se letošního 9. května široké škály aktivit na různých místech Evropy i online a zapojte se do diskuse o budoucnosti Evropy s Evropským parlamentem, demokraticky přímo zvoleným orgánem EU.

Evropská rada a Rada Evropské unie

Vydejte se na cestu do „Domu členských států“ – ústředí Rady! Dozvíte se, kde nejvyšší představitelé vaší i ostatních zemí EU přijímají ta nejdůležitější rozhodnutí, a také, jakou roli hraje Rada ve vašem životě.

Evropská komise

Chcete vědět, co děláme pro mladé lidi v celé Evropě a pro to, aby EU byla ekologičtější, digitálnější a zdravější? Přečtěte si více a zapojte se do řady online aktivit bez ohledu na to, kde se nacházíte.

Soudní dvůr Evropské unie

#EuropeDay probíhá na našich účtech na sociálních médiích. #AskCuria2022 je virtuální fórum otázek a odpovědí – #ECJDidYouKnow nabízí prohlídku našich komunikačních nástrojů.

Evropská centrální banka (ECB)

Letos je #EuropeDay o to významnější – slavíme 20 let euromincí a eurobankovek, nejhmatatelnějšího symbolu evropské integrace a jediného způsobu, jak Evropu skutečně držet ve svých rukou! Další informace o naší měně

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)

Informace o úloze EU ve světě a o našich aktivitách ve všech světadílech: Zúčastněte se našeho dne otevřených dveří, zkuste si náš kvíz „Together We Are Europe“ nebo se zúčastněte živých akcí s velvyslanci.

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)

Pojďte s námi na 360° virtuální prohlídku a zjistěte, o co se naše instituce reprezentující organizovanou občanskou společnost zasazuje. Na naší tematické webové stránce se dozvíte o naší činnosti a naleznete informace o tom, a jak se můžete zapojit. Pošlete svým přátelům a rodině skutečnou...

Evropský výbor regionů

Zde najdete informace o instituci, která v EU zastupuje regiony a města. Připojte se k oslavám Dne Evropy z místní a regionální úrovně a sledujte diskusi o budoucnosti Evropy.

Evropská investiční banka

Přečtěte si, jak banka EU vytváří ekologické oživení prostřednictvím investic v oblasti klimatu, které pro evropské občany vytvářejí pracovní místa, jež se udrží i v budoucnu.