Přejít na hlavní obsah
Den Evropy 2023
Vítáme vás na #EuropeDay

Podívejte se na akce a aktivity, které jsme pro vás připravili, a zjistěte více o Evropské unii.

Na Den Evropy si připomínáme výročí podepsání Schumanovy deklarace z 9. května 1950. Tento ambiciózní plán na zajištění dlouhodobého míru v poválečné Evropě je považován za začátek toho, co je dnes Evropskou unií.  

Letos v květnu vás instituce EU zvou na celou řadu aktivit ve všech členských státech EU, jakož i v sídlech orgánů EU v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku. Rok 2023 je Evropským rokem dovedností. EU je odhlodána pomoci lidem získat ty správné dovednosti, aby si dokázali najít kvalitní pracovní místo, a pomáhat tak společnostem řešit nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.  

Tisková zpráva

Akce pořádané jednotlivými institucemi

European Parliament

Evropský parlament

Zapojte se do celé řady interaktivních aktivit v Bruselu, Štrasburku, Lucemburku a také v dalších městech Evropy. Společně oslavíme Den Evropy!
European Council and Council of the EU

Evropská rada a Rada Evropské unie

Nechte se pozvat do „Domu členských států“ – ústředí Rady. Dozvíte se, kde nejvyšší představitelé vaší i ostatních zemí EU přijímají ta nejdůležitější rozhodnutí, a také, jakou roli hraje Rada ve vašem životě.
European Commission

Evropská komise

Chcete se dozvědět, jak se snažíme učinit EU ekologičtější, bezpečnější a silnější a jakým způsobem stavíme dovedností lidí do centra veškerého dění? Přečtěte si více a zapojte se do řady online aktivit bez ohledu na to, kde se zrovna nacházíte.
Court of Justice of the European Union

Soudní dvůr Evropské unie

Zajímá vás, jak Soudní dvůr EU funguje a jak jeho rozhodnutí ovlivňují životy občanů v Unii? Navštivte nás 9. května a nezapomeňte sledovat naše účty na sociálních médiích, kde najdete celou řadu online aktivit.
European Court of Auditors

Evropský účetní dvůr

Evropský účetní dvůr kontroluje, zda jsou finanční prostředky EU vynakládány správně a účinně. Dozvíte se více o tom, jak naši auditoři pracují a jak účetní dvůr pomáhá chránit peníze občanů EU.
European External Action Service (EEAS)

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)

S námi můžete procestovat celý svět za jeden den! Dozvíte se, co EU dělá pro to, aby byl svět lepším místem, můžete si promluvit s vyslanci EU, zúčastnit se workshopů, poslouchat živou hudbu a sledovat umělecká vystoupení souborů z různých zemí.
EESC homepage

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)

Navštivte nás a dozvíte se řadu zajímavostí o práci jediného orgánu EU, který zastupuje organizovanou občanskou společnost, včetně zaměstnavatelů, pracovníků a dalších zájmových skupin, jako jsou mládežnické organizace, ochránci životního prostředí, spotřebitelé či ženské organizace.
European Committee of the Regions (CoR)

Evropský výbor regionů

Navštivte nás a dozvíte se mnoho zajímavých informací o instituci, která zastupuje regiony a města EU, a o tom, co pro vás dělají zvolení regionální a místní politici. Na našem Festivalu regionů a měst poznáte rozmanitost dovedností, kultur a tradic.
European Investment Bank (EIB) - Image

Evropská investiční banka

Přečtěte si, jak tato banka přispívá k ekologickému oživení pomocí investic do oblasti klimatu, které pro Evropany vytvářejí nová pracovní místa.

EU ve vaší zemi

Evropský parlament a Evropská komise pořádají akce Dne Evropy ve vašem okolí. Rozklikněte si váš region na interaktivní mapě a dozvíte se víc, co se u vás koná.

EYS logo

Evropský rok dovedností

Cílem Evropského roku dovedností je pomoci lidem získat ty správné dovednosti, aby si dokázali najít kvalitní pracovní místo, a pomáhat tak společnostem řešit nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v EU.