Prejsť na hlavný obsah
Deň Európy 2023
Vitajte na stránke #EuropeDay

Oboznámte sa s našimi podujatiami a aktivitami a doplňte si vedomosti o Európskej únii

Deň Európy oslavujeme 9. mája, ktorý je dňom výročia podpísania „Schumanovej deklarácie“ z roku 1950. Tá predstavovala ambiciózny plán na zaistenie dlhodobého mieru v povojnovej Európe a začiatok budovania spoločenstva krajín, ktoré dnes nazývame Európskou úniou.  

Tento rok v máji vás inštitúcie EÚ pozývajú na široké spektrum aktivít v členských štátoch EÚ, ako aj v domove inštitúcií EÚ v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu. Keďže rok 2023 je Európskym rokom zručností, EÚ chce pomôcť ľuďom získať správne zručnosti pre kvalitné pracovné miesta, a tak pomôcť spoločnostiam riešiť nedostatok zručností.  

Pozrite si našu tlačovú správu

Aktivity jednotlivých inštitúcií

European Parliament

Európsky parlament

Zapojte sa do širokej škály interaktívnych aktivít v Bruseli, Štrasburgu, Luxemburgu a v celej Európe a oslávte spolu s nami Deň Európy.
European Council and Council of the EU

Európska rada a Rada EÚ

Vydajte sa na cestu plnú prekvapení a navštívte dom členských štátov! Dozviete sa, kde vedúci predstavitelia EÚ prijímajú rozhodnutia a akú úlohu zohráva Rada pri utváraní vašej budúcnosti.
European Commission

Európska komisia

Chcete sa dozvedieť, ako podporujeme rozvoj zručností a aké úsilie vyvíjame na to, aby bola EÚ zelenšia, bezpečnejšia a silnejšia? Zistite viac a oboznámte sa s množstvom online aktivít, na ktorých sa môžete zúčastniť bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.
Court of Justice of the European Union

Súdny dvor Európskej únie

Zaujíma vás, ako funguje Súdny dvor EÚ a ako jeho rozhodnutia priamo ovplyvňujú životy občanov EÚ? Príďte k nám 9. mája na návštevu a nezabudnite sledovať naše účty v sociálnych médiách, kde nájdete celú škálu online aktivít, do ktorých sa môžete zapojiť bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.
European Court of Auditors

Európsky dvor audítorov

Európsky dvor audítorov kontroluje, či sa finančné prostriedky EÚ používajú správne a účinne. Zistite viac o práci audítorov EÚ a o tom, ako Európsky dvor audítorov pomáha chrániť peniaze občanov EÚ.
European External Action Service (EEAS)

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)

Precestujte celý svet za jeden deň! Oboznámte sa s tým, čo EÚ podniká, aby zmenila svet k lepšiemu, porozprávajte sa s veľvyslancami EÚ, zúčastnite sa na seminároch, vypočujte si živú hudbu a sledujte vystúpenia umelcov z rôznych krajín!
EESC homepage

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV)

Navštívte nás a dozviete sa mnoho zaujímavostí o jedinej inštitúcii EÚ, ktorá zastupuje organizovanú občiansku spoločnosť vrátane zamestnávateľov, pracovníkov a iných záujmových skupín, ako sú mládežnícke organizácie, ochrancovia životného prostredia, spotrebitelia a ženské organizácie.
European Committee of the Regions (CoR)

Európsky výbor regiónov (VR)

Oboznámte sa s touto inštitúciou, ktorá zastupuje regióny a mestá EÚ, a s tým, čo pre vás robia volení regionálni a miestni politici. Objavte rozmanitosť zručností, kultúry a tradícií na festivale regiónov a miest!
European Investment Bank (EIB) - Image

Európska investičná banka (EIB)

Oboznámte sa s tým, ako táto banka podporuje zelenú obnovu pomocou investícií šetrných ku klíme, ktoré vedú k vzniku pracovných miest odolných voči budúcim zmenám.

EÚ vo vašej krajine

Európsky parlament a Európska komisia organizujú podujatia počas Dňa Európy aj vo vašom okolí. Kliknutím na krajinu na interaktívnej mape nájdete informácie o tom, čo sa deje nielen vo vašom okolí, ale aj v celej EÚ.

EYS logo

Európsky rok zručností

Cieľom Európskeho roka zručností je pomôcť ľuďom získať správne zručnosti pre kvalitné pracovné miesta, a pomáhať tak spoločnostiam riešiť nedostatok zručností v EÚ.