Gå til hovedindholdet
Europadagen 2023
Velkommen til #EuropeDay

Tjek vores arrangementer og aktiviteter, og lær mere om EU.

Europadagen markerer undertegnelsen af "Schumanerklæringen" den 9. maj 1950. Det var en ambitiøs plan, der skulle sikre langsigtet fred i efterkrigstidens Europa. Den betragtes som begyndelsen på det, der nu er Den Europæiske Union.  

I maj inviterer EU-institutionerne dig til en bred vifte af aktiviteter i alle EU's medlemslande og i EU-institutionernes hjembyer, Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg. 2023 er det europæiske år for færdigheder, og EU ønsker at give folk mulighed for at få de rette kompetencer til kvalitetsjob og virksomheder mulighed for at afhjælpe manglen på kvalificeret arbejdskraft i EU.  

Se vores pressemeddelelse

EU-institutionernes aktiviteter

European Parliament

Europa-Parlamentet

Deltag i en lang række interaktive aktiviteter i Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg og resten af Europa, og vær med til at fejre Europadagen!
European Commission

Europa-Kommissionen

Vil du gerne vide, hvordan vi sætter færdigheder i centrum og gør EU grønnere, sikrere og stærkere? Læs mere og se, hvad der er af onlineaktiviteter, som du kan deltage i, uanset hvor du befinder dig.
Court of Justice of the European Union

Den Europæiske Unions Domstol

Vil du gerne vide, hvordan EU-Domstolen fungerer, og hvordan dens afgørelser direkte påvirker EU-borgernes liv? Så besøg os den 9. maj, og husk at følge os på de sociale medier, hvor du finder forskellige onlineaktiviteter.
European Court of Auditors

Den Europæiske Revisionsret

Den Europæiske Revisionsret kontrollerer, at EU's penge anvendes korrekt og effektivt. Læs mere om, hvordan EU-revisorerne arbejder, og hvordan de beskytter EU-borgernes penge.
EESC homepage

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU)

Kom på besøg hos os, og se, hvad vi laver i den eneste EU-institution, der repræsenterer det organiserede civilsamfund – bl.a. arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessegrupper som f.eks. organisationer for unge, miljøforkæmpere, forbrugere og kvinder.
European Committee of the Regions (CoR)

Det Europæiske Regionsudvalg

Læs mere om den institution, der repræsenterer EU's regioner og byer, og om, hvad regionale og lokale folkevalgte politikere gør for dig. Oplev mangfoldigheden af færdigheder, kultur og traditioner på vores festival for regioner og byer!

EU i dit land

Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen afholder arrangementer på Europadagen et sted i nærheden af dig. Find ud af, hvad der sker i dit land og i hele EU, ved at klikke på et land på det interaktive kort.

EYS logo

Det europæiske år for færdigheder

Det europæiske år for færdigheder handler om at give folk de rette kompetencer til kvalitetsjob og give virksomhederne mulighed for at afhjælpe manglen på kvalificeret arbejdskraft i EU.