Skip to main content
Lá na hEorpa 2022

Eolas fúinn

Tá roinnt institiúidí agus comhlachtaí ag an Aontas a bhfuil ról tábhachtach acu i bhfeidhmiú laethúil an Aontais. Tá líon mór gníomhaireachtaí speisialaithe agus comhlachtaí díláraithe ann freisin atá i mbun raon leathan cúraimí teicniúla, eolaíochta agus bainistíochta.

Léigh tuilleadh chun foghlaim fúthu agus faoin méid a dhéanann siad.

Is é an déanamh atá ar Pharlaimint na hEorpa comhaltaí a thoghtar go díreach ó gach tír den Aontas, comhaltaí a dhéanann díospóireacht ar dhlíthe agus a leasaíonn iad.
Is sa Chomhairle Eorpach a thagann cinn stáit agus rialtais an Aontais le chéile. Is í a leagann síos treo polaitiúil ginearálta an Aontais, faoi cheannaireacht a hUachtaráin.
Tugann Comhairle an Aontais Eorpaigh airí náisiúnta le chéile a ghlacann dlíthe agus a chomhordaíonn beartais i réimsí éagsúla. Is í an Fhrainc atá ina cathaoirleach uirthi faoi láthair.
Is é an Coimisiún Eorpach a mholann dlíthe, a sheasann le conarthaí an Aontais agus a dhéanann cúram de reáchtáil laethúil an Aontais.
Is é BCE a thugann aire don euro. Tá sé mar aidhm aige praghsanna a choimeád cobhsaí agus cuireann sé le sábháilteacht agus fóntacht na mbanc Eorpach.
Féachann Cúirt Iniúchóirí na hEorpa lena chinntiú go gcaitear cistí an Aontais i gceart agus go héifeachtúil. Faigh tuilleadh eolais faoin gcaoi a n-oibríonn na hiniúchóirí agus faoin gcaoi a gcabhraíonn siad le hairgead na saoránach a chosaint.
Is í an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí an tseirbhís taidhleoireachta atá ag an Aontas Eorpach. Cuidíonn sí le ceannaire gnóthaí eachtracha an Aontais, Josep Borrell, chun ionadaíocht a dhéanamh ar an Aontas Eorpach ar fud an domhain. Tá ceanncheathrú SEGS sa Bhruiséil agus bainistíonn sí...
Is é Coiste Eorpach na Réigiún guth réigiúin agus chathracha an Aontais Eorpaigh. Déanann sé ionadaíocht ar údaráis áitiúla agus réigiúnacha agus tugann sé a chomhairle maidir le dlíthe nua a mbíonn tionchar acu ar réigiúin agus ar chathracha.
Is é BEI banc an Aontais Eorpaigh. Maoiníonn sé fiontair bheaga agus mheánmhéide agus déanann sé infheistíocht i nuálaíocht, i mbonneagar, san aeráid agus sa chomhshaol.
Comhlacht neamhspleách a chuidíonn le daoine, le gnólachtaí agus le heagraíochtaí trí ghearáin faoi riarachán an Aontais a fhiosrú.
Foilsitheoir oifigiúil institiúidí, ghníomhaireachtaí agus chomhlachtaí an Aontais agus pointe lárnach rochtana ar fhaisnéis oifigiúil an Aontais.
Cuireann EPSO nósanna imeachta roghnúcháin ar ardchaighdeán ar fáil chun baill foirne a earcú d’institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh.
Foghlaim faoi ghníomhaireachtaí díláraithe de chuid an Aontais Eorpaigh atá i mbun cúraimí teicniúla agus eolaíocha a chuidíonn le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh beartais a chur chun feidhme agus cinntí a dhéanamh.