Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Lá na hEorpa 2023

Eolas fúinn

Tá roinnt institiúidí agus comhlachtaí ag an Aontas a bhfuil ról tábhachtach acu i bhfeidhmiú laethúil an Aontais. Tá líon mór gníomhaireachtaí speisialaithe agus comhlachtaí díláraithe ann freisin atá i mbun raon leathan cúraimí teicniúla, eolaíochta agus bainistíochta.

Léigh tuilleadh chun foghlaim fúthu agus faoin méid a dhéanann siad.

Parlaimint na hEorpa

Is é an déanamh atá ar Pharlaimint na hEorpa comhaltaí a thoghtar go díreach ó gach tír den Aontas, comhaltaí a dhéanann díospóireacht ar dhlíthe agus a leasaíonn iad.

An Chomhairle Eorpach

Is sa Chomhairle Eorpach a thagann cinn stáit agus rialtais an Aontais le chéile. Is í a leagann síos treo polaitiúil ginearálta an Aontais, faoi cheannaireacht a hUachtaráin.

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Tugann Comhairle an Aontais Eorpaigh airí náisiúnta le chéile a ghlacann dlíthe agus a chomhordaíonn beartais i réimsí éagsúla. Is í an tSualainn atá ina cathaoirleach uirthi faoi láthair.
European Commission - Teaser

An Coimisiún Eorpach

Is é an Coimisiún Eorpach a mholann dlíthe, a sheasann le conarthaí an Aontais agus a dhéanann cúram de reáchtáil laethúil an Aontais.

An Banc Ceannais Eorpach (BCE)

Is é BCE a thugann aire don euro. Tá sé mar aidhm aige praghsanna a choimeád cobhsaí agus cuireann sé le sábháilteacht agus fóntacht na mbanc Eorpach.

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE)

Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa an t-iniúchóir seachtrach atá ag an Aontas Eorpach. Feidhmíonn sé mar chaomhnóir neamhspleách ar leasanna airgeadais shaoránaigh na hEorpa.

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS)

Is í an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS) seirbhís taidhleoireachta an Aontais Eorpaigh. Ó bhí 2011 ann, is í SEGS a chuireann Comhbheartas Eachtrach agus Slándála an Aontais i gcrích chun an tsíocháin, an rathúnas, an tslándáil agus leasanna mhuintir na hEorpa a chur chun cinn ar fud...

Coiste Eorpach na Réigiún (CoR)

Tugann Coiste Eorpach na Réigiún (CER) ardán do réigiúin agus cathracha san Aontas Eorpach. Déanann sé ionadaíocht ar údaráis áitiúla agus réigiúnacha ar fud an Aontais agus tugann sé comhairle maidir le dlíthe nua ag a mbíonn tionchar ar réigiúin agus ar chathracha (70% de reachtaíocht uile an...

An Banc Eorpach Infheistíochta (BEI)

Is faoi úinéireacht Bhallstáit an Aontais atá an Banc Eorpach Infheistíochta agus bronnann sé iasachtaí fadtéarmacha ar thionscadail a chuireann le spriocanna beartais an Aontais amhail an aeráid, an t-iompar nó an nuálaíocht. Is chuig tionscadail a bhaineann leis an aeráid a théann a leathchuid ar...