Skip to main content

Eolas fúinn

Tá roinnt institiúidí agus comhlachtaí ag an Aontas a bhfuil ról tábhachtach acu i bhfeidhmiú laethúil an Aontais. Tá líon mór gníomhaireachtaí speisialaithe agus comhlachtaí díláraithe ann freisin atá i mbun raon leathan cúraimí teicniúla, eolaíochta agus bainistíochta.

Léigh tuilleadh chun foghlaim fúthu agus faoin méid a dhéanann siad.

Is é an déanamh atá ar Pharlaimint na hEorpa comhaltaí a thoghtar go díreach ó gach tír den Aontas, comhaltaí a dhéanann díospóireacht ar dhlíthe agus...
Is sa Chomhairle Eorpach a thagann cinn stáit agus rialtais an Aontais le chéile. Is í a leagann síos treo polaitiúil ginearálta an Aontais, faoi...
Tugann Comhairle an Aontais Eorpaigh airí náisiúnta le chéile a ghlacann dlíthe agus a chomhordaíonn beartais i réimsí éagsúla. Is í an Phortaingéil...
Is é an Coimisiún Eorpach a mholann dlíthe, a sheasann le conarthaí an Aontais agus a dhéanann cúram de reáchtáil laethúil an Aontais.
Is é BCE a thugann aire don euro. Tá sé mar aidhm aige praghsanna a choimeád cobhsaí agus cuireann sé le sábháilteacht agus fóntacht na mbanc Eorpach...
Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa an t-iniúchóir seachtrach atá ag an Aontas Eorpach. Feidhmíonn sé mar chaomhnóir neamhspleách ar leasanna airgeadais...
Déanann Coiste na Réigiún ionadaíocht ar údaráis áitiúla agus réigiúnacha ar fud an Aontais agus tugann sé comhairle maidir le dlíthe nua a mbíonn...
Is é BEI banc an Aontais Eorpaigh. Maoiníonn sé fiontair bheaga agus mheánmhéide agus déanann sé infheistíocht i nuálaíocht, i mbonneagar, san aeráid...
Comhlacht neamhspleách a chuidíonn le daoine, le gnólachtaí agus le heagraíochtaí trí ghearáin faoi riarachán an Aontais a fhiosrú.
Foilsitheoir oifigiúil institiúidí, ghníomhaireachtaí agus chomhlachtaí an Aontais agus pointe lárnach rochtana ar fhaisnéis oifigiúil an Aontais.
Foghlaim faoi ghníomhaireachtaí díláraithe de chuid an Aontais Eorpaigh atá i mbun cúraimí teicniúla agus eolaíocha a chuidíonn le hinstitiúidí an...