Skip to main content
Lá na hEorpa 2022

Eolas fúinn

Tá roinnt institiúidí agus comhlachtaí ag an Aontas a bhfuil ról tábhachtach acu i bhfeidhmiú laethúil an Aontais. Tá líon mór gníomhaireachtaí speisialaithe agus comhlachtaí díláraithe ann freisin atá i mbun raon leathan cúraimí teicniúla, eolaíochta agus bainistíochta.

Léigh tuilleadh chun foghlaim fúthu agus faoin méid a dhéanann siad.

European Parliament - Teaser

Parlaimint na hEorpa

Is é an déanamh atá ar Pharlaimint na hEorpa comhaltaí a thoghtar go díreach ó gach tír den Aontas, comhaltaí a dhéanann díospóireacht ar dhlíthe agus a leasaíonn iad.
Council of the European Union - Teaser

An Chomhairle Eorpach

Is sa Chomhairle Eorpach a thagann cinn stáit agus rialtais an Aontais le chéile. Is í a leagann síos treo polaitiúil ginearálta an Aontais, faoi cheannaireacht a hUachtaráin.
Council of the European Union - Teaser

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Tugann Comhairle an Aontais Eorpaigh airí náisiúnta le chéile a ghlacann dlíthe agus a chomhordaíonn beartais i réimsí éagsúla. Is í an Fhrainc atá ina cathaoirleach uirthi faoi láthair.
European Commission - Teaser

An Coimisiún Eorpach

Is é an Coimisiún Eorpach a mholann dlíthe, a sheasann le conarthaí an Aontais agus a dhéanann cúram de reáchtáil laethúil an Aontais.
European Central Bank - Teaser

An Banc Ceannais Eorpach (BCE)

Is é BCE a thugann aire don euro. Tá sé mar aidhm aige praghsanna a choimeád cobhsaí agus cuireann sé le sábháilteacht agus fóntacht na mbanc Eorpach.
ECA Logo

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE)

Féachann Cúirt Iniúchóirí na hEorpa lena chinntiú go gcaitear cistí an Aontais i gceart agus go héifeachtúil. Faigh tuilleadh eolais faoin gcaoi a n-oibríonn na hiniúchóirí agus faoin gcaoi a gcabhraíonn siad le hairgead na saoránach a chosaint.
European External Action Service - Teaser

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS)

Is í an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí an tseirbhís taidhleoireachta atá ag an Aontas Eorpach. Cuidíonn sí le ceannaire gnóthaí eachtracha an Aontais, Josep Borrell, chun ionadaíocht a dhéanamh ar an Aontas Eorpach ar fud an domhain. Tá ceanncheathrú SEGS sa Bhruiséil agus bainistíonn sí...
European Committee of the Regions - Teaser

Coiste Eorpach na Réigiún (CoR)

Is é Coiste Eorpach na Réigiún guth réigiúin agus chathracha an Aontais Eorpaigh. Déanann sé ionadaíocht ar údaráis áitiúla agus réigiúnacha agus tugann sé a chomhairle maidir le dlíthe nua a mbíonn tionchar acu ar réigiúin agus ar chathracha.
European Investment Bank - Teaser

An Banc Eorpach Infheistíochta (BEI)

Is é BEI banc an Aontais Eorpaigh. Maoiníonn sé fiontair bheaga agus mheánmhéide agus déanann sé infheistíocht i nuálaíocht, i mbonneagar, san aeráid agus sa chomhshaol.
European Ombudsman - Logo - Link list

Ombudsman Eorpach

Comhlacht neamhspleách a chuidíonn le daoine, le gnólachtaí agus le heagraíochtaí trí ghearáin faoi riarachán an Aontais a fhiosrú.
Publication office - Logo - Link list

Oifig na bhFoilseachán

Foilsitheoir oifigiúil institiúidí, ghníomhaireachtaí agus chomhlachtaí an Aontais agus pointe lárnach rochtana ar fhaisnéis oifigiúil an Aontais.
European Personnel Selection Office - Logo - Link list

An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO)

Cuireann EPSO nósanna imeachta roghnúcháin ar ardchaighdeán ar fáil chun baill foirne a earcú d’institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh.
Decentralised agencies - Logo - Link list

Gníomhaireachtaí díláraithe

Foghlaim faoi ghníomhaireachtaí díláraithe de chuid an Aontais Eorpaigh atá i mbun cúraimí teicniúla agus eolaíocha a chuidíonn le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh beartais a chur chun feidhme agus cinntí a dhéanamh.