Skip to main content
Europadag 2021

Over ons

De EU heeft een aantal instellingen en organen die een belangrijke rol spelen in het dagelijks bestuur van de EU. Bovendien is er een reeks gespecialiseerde agentschappen en gedecentraliseerde organen, die belast zijn met allerlei technische, wetenschappelijke en beherende taken.

Lees meer over wat ze zijn en wat ze doen.

Het Europees Parlement bestaat uit rechtstreeks verkozen leden uit elk EU-land, die wetten bespreken en wijzigen.
In de Europese Raad komen de staatshoofden en regeringsleiders van de EU bijeen onder leiding van zijn voorzitter. De Europese Raad bepaalt de algemene politieke koers van de EU.
De Raad van de EU brengt nationale ministers bijeen om wetgeving aan te nemen en het beleid op verschillende gebieden te coördineren. Hij wordt momenteel voorgezeten door Portugal.
De Europese Commissie stelt wetten voor en zorgt voor de handhaving van de EU-verdragen en het dagelijks bestuur van de EU.
De ECB zorgt voor de euro. Zij houdt de prijzen stabiel en beschermt de veiligheid en soliditeit van de Europese banken.
De Europese Rekenkamer is de externe controleur van de EU. Zij treedt op als onafhankelijk hoeder van de financiële belangen van de Europese burgers.
Het Comité van de Regio’s vertegenwoordigt lokale en regionale overheden in de hele EU en adviseert over nieuwe wetten die gevolgen hebben voor regio’s en steden.
De EIB is de bank van de EU. Zij financiert kleine en middelgrote ondernemingen en investeert in innovatie, infrastructuur, het klimaat en het milieu.
Een onafhankelijk orgaan dat mensen, bedrijven en organisaties helpt door klachten over het EU-bestuur te onderzoeken.
De officiële uitgever van de EU-instellingen, -agentschappen en -organen en een centraal toegangspunt tot officiële EU-informatie.
Eurojust ondersteunt justitiële samenwerking in de EU en coördineert de strijd tegen grensoverschrijdende misdrijven zoals terrorisme, drugshandel en cybercriminaliteit.
Kom meer te weten over de gedecentraliseerde EU-agentschappen die technische en wetenschappelijke taken uitvoeren die de EU-instellingen helpen bij de uitvoering van hun beleid en het nemen van besluiten.