Direct naar de inhoud
Europadag 2024

Over ons

De EU heeft een aantal instellingen en organen die een belangrijke rol spelen in het dagelijks bestuur van de EU. Bovendien is er een reeks gespecialiseerde agentschappen en gedecentraliseerde organen, die allerlei technische, wetenschappelijke en beherende taken uitvoeren.

Lees meer over wat ze zijn en wat ze doen.

Het Europees Parlement bestaat uit rechtstreeks verkozen leden uit elk EU-land, die debatteren over wetten en amendementen voorstellen.
In de Europese Raad komen de staatshoofden en regeringsleiders van de EU bijeen. Onder leiding van zijn voorzitter bepaalt de Europese Raad de algemene politieke koers van de EU.
In de Raad van de EU komen nationale ministers bijeen om wetgeving aan te nemen en het beleid op verschillende gebieden te coördineren. De huidige voorzitter is Zweden.
European Commission - Teaser
De Europese Commissie doet wetsvoorstellen en draagt zorg voor de handhaving van de EU-wetten en het dagelijks bestuur van de EU.
De ECB zorgt voor de euro. Zij houdt de prijzen stabiel en beschermt de veiligheid en soliditeit van de Europese banken.
De Europese Rekenkamer is de externe auditor van de EU. Zij treedt op als onafhankelijk hoedster van de financiële belangen van de Europese burgers.
De Europese Dienst voor extern optreden is de diplomatieke dienst van de Europese Unie. Sinds 2011 voert de dienst het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU uit om vrede, welvaart en veiligheid te bevorderen en de belangen van Europeanen in de hele wereld te behartigen.
Het EESC is een adviesorgaan van de EU. Het bestaat uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit de lidstaten die bijdragen aan het wetgevingsproces van de EU.
Het Europees Comité van de Regio’s is de spreekbuis van de regio’s en steden in de Europese Unie. Het vertegenwoordigt lokale en regionale autoriteiten uit de hele Europese Unie en brengt adviezen uit over nieuwe wetgeving die gevolgen heeft voor regio’s en steden (wat geldt voor 70% van alle...
De Europese Investeringsbank is in handen van de EU-lidstaten en verstrekt langetermijnleningen voor projecten die bijdragen tot de EU-beleidsdoelstellingen, zoals klimaat, vervoer en innovatie. Minstens de helft van de jaarlijkse investeringen van de EIB gaat naar klimaatprojecten.