Skip to main content
Europadag 2022

Over ons

De EU heeft een aantal instellingen en organen die een belangrijke rol spelen in het dagelijks bestuur van de EU. Bovendien is er een reeks gespecialiseerde agentschappen en gedecentraliseerde organen, die belast zijn met allerlei technische, wetenschappelijke en beherende taken.

Lees meer over wat ze zijn en wat ze doen.

European Parliament - Teaser

Europees Parlement

Het Europees Parlement bestaat uit rechtstreeks verkozen leden uit elk EU-land, die wetten bespreken en wijzigen.
Council of the European Union - Teaser

Europese Raad

In de Europese Raad komen de staatshoofden en regeringsleiders van de EU bijeen. Onder leiding van zijn voorzitter bepaalt de Europese Raad de algemene politieke koers van de EU.
Council of the European Union - Teaser

Raad van de Europese Unie

De Raad van de EU brengt nationale ministers bijeen om wetgeving aan te nemen en het beleid op verschillende gebieden te coördineren. Hij wordt momenteel voorgezeten door Frankrijk.
European Commission - Teaser

Europese Commissie

De Europese Commissie stelt wetten voor en zorgt voor de handhaving van de EU-verdragen en het dagelijks bestuur van de EU.
European Central Bank - Teaser

Europese Centrale Bank (ECB)

De ECB zorgt voor de euro. Zij houdt de prijzen stabiel en beschermt de veiligheid en soliditeit van de Europese banken.
ECA Logo

Europese Rekenkamer

De Europese Rekenkamer controleert of de EU-middelen correct en efficiënt worden besteed. Ontdek meer over hoe de auditambtenaren werken en hoe zij het geld van EU-burgers helpen beschermen.
European External Action Service - Teaser

Europese Dienst voor extern optreden (EDEO)

De EDEO is de diplomatieke dienst van de EU. Hij helpt het hoofd buitenlandse zaken van de EU, Josep Borrell, de EU in de wereld te vertegenwoordigen. Het hoofdkantoor van de EDEO ligt in Brussel, maar er zijn ook 143 EU-delegaties over de hele wereld.
European Committee of the Regions - Teaser

Europees Comité van de Regio's (CvdR)

Het Europees Comité van de Regio’s is de spreekbuis van regio’s en steden in de EU. Het vertegenwoordigt lokale en regionale overheden en geeft advies over nieuwe wetgeving die van invloed is op regio’s en steden.
European Investment Bank - Teaser

Europese Investeringsbank (EIB)

De EIB is de bank van de EU. Zij financiert kleine en middelgrote ondernemingen en investeert in innovatie, infrastructuur, het klimaat en het milieu.
European Ombudsman - Logo - Link list

Europese Ombudsman

Een onafhankelijk orgaan dat mensen, bedrijven en organisaties helpt door klachten over het EU-bestuur te onderzoeken.
Publication office - Logo - Link list

Publicatiebureau

De officiële uitgever van de EU-instellingen, -agentschappen en -organen en een centraal toegangspunt tot officiële EU-informatie.
Decentralised agencies - Logo - Link list

Gedecentraliseerde agentschappen

Kom meer te weten over de gedecentraliseerde EU-agentschappen die technische en wetenschappelijke taken uitvoeren die de EU-instellingen helpen bij de uitvoering van hun beleid en het nemen van besluiten.