Skip to main content
Ziua Europei 2021

Despre noi

UE se bazează pe câteva instituții și organisme care joacă roluri importante în funcționarea de zi cu zi a Uniunii. Există, de asemenea, numeroase agenții specializate și organisme descentralizate care desfășoară o serie de activități de natură tehnică, științifică sau administrativă.

Puteți citi mai jos cine sunt și ce fac acestea.

Membrii Parlamentului European provin din toate țările UE și sunt aleși prin vot direct. Ei dezbat și modifică legi.
Consiliul European este cadrul în care se reunesc șefii de stat și de guvern din UE. Prezidat de președintele său, acesta stabilește direcția politică generală a UE.
Consiliul UE reunește miniștrii din țările membre care adoptă legi și coordonează politicile europene în diverse domenii. În prezent, este prezidat de Portugalia.
Comisia Europeană propune legi, se asigură că tratatele UE sunt respectate și se ocupă de funcționarea cotidiană a Uniunii.
BCE se ocupă de moneda euro. Scopul său este de a menține stabilitatea prețurilor și de a contribui la siguranța și soliditatea băncilor europene.
Curtea de Conturi Europeană este auditorul extern independent al UE. Ea acționează în calitate de gardian independent al intereselor financiare ale cetățenilor europeni.
Comitetul Regiunilor reprezintă autoritățile locale și regionale din întreaga UE și oferă consultanță cu privire la noile legi care au un impact asupra regiunilor și orașelor.
BEI este banca UE. Ea finanțează întreprinderile mici și mijlocii și investește în inovare, infrastructură și măsuri legate de climă și de mediu.
Un organism independent care ajută cetățenii, întreprinderile și organizațiile prin investigarea plângerilor referitoare la administrația UE.
Editorul oficial al instituțiilor, agențiilor și organismelor UE și un punct central de acces la informațiile oficiale ale UE.
Eurojust este centrul de cooperare judiciară al UE, care coordonează lupta împotriva infracțiunilor transfrontaliere, cum ar fi terorismul, traficul de droguri și criminalitatea informatică.
EPPO este parchetul independent al UE. El investighează și urmărește penal infracțiunile care aduc atingere intereselor financiare ale UE.
Aflați mai multe despre agențiile descentralizate ale UE, care au sarcini tehnice și științifice și ajută instituțiile europene să pună în aplicare politicile și să ia decizii.