Skip to main content
Ziua Europei 2022

Despre noi

UE se bazează pe câteva instituții și organisme care joacă roluri importante în funcționarea de zi cu zi a Uniunii. Există, de asemenea, numeroase agenții specializate și organisme descentralizate care desfășoară o serie de activități de natură tehnică, științifică sau administrativă.

Puteți citi mai jos cine sunt și ce fac acestea.

European Parliament - Teaser

Parlamentul European

Membrii Parlamentului European provin din toate țările UE și sunt aleși prin vot direct. Ei dezbat și modifică legi.
Council of the European Union - Teaser

Consiliul European

Consiliul European este cadrul în care se reunesc șefii de stat și de guvern din UE. Prezidat de președintele său, acesta stabilește direcția politică generală a UE.
Council of the European Union - Teaser

Consiliul Uniunii Europene

Consiliul UE reunește miniștrii din țările membre, care adoptă legi și coordonează politicile europene în diverse domenii. În prezent, este prezidat de Franța.
European Commission - Teaser

Comisia Europeană

Comisia Europeană propune legi, se asigură că tratatele UE sunt respectate și se ocupă de funcționarea cotidiană a Uniunii.
European Central Bank - Teaser

Banca Centrală Europeană (BCE)

BCE se ocupă de moneda euro. Scopul său este de a menține stabilitatea prețurilor și de a contribui la siguranța și soliditatea băncilor europene.
ECA Logo

Curtea de Conturi Europeană (CCE)

Curtea de Conturi Europeană verifică dacă fondurile UE sunt cheltuite în mod corect și eficient. Aflați mai multe despre modul în care lucrează auditorii și în care contribuie la protejarea banilor cetățenilor UE.
European External Action Service - Teaser

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE)

SEAE este serviciul diplomatic al UE. Acesta îl ajută pe șeful afacerilor externe al UE, Josep Borrell, să reprezinte UE la nivel mondial. SEAE are sediul la Bruxelles, dar gestionează, de asemenea, 143 de delegații ale UE în întreaga lume.
European Committee of the Regions - Teaser

Comitetul European al Regiunilor (CoR)

Comitetul European al Regiunilor este vocea regiunilor și orașelor din UE. El reprezintă autoritățile locale și regionale și oferă consiliere cu privire la noile acte legislative care au impact asupra regiunilor și orașelor.
European Investment Bank - Teaser

Banca Europeană de Investiții (BEI)

BEI este banca UE. Ea finanțează întreprinderile mici și mijlocii și investește în inovare, infrastructură și măsuri legate de climă și de mediu.
European Ombudsman - Logo - Link list

Ombudsmanul European

Un organism independent care ajută cetățenii, întreprinderile și organizațiile prin investigarea plângerilor referitoare la administrația UE.
Publication office - Logo - Link list

Oficiul pentru Publicații

Editorul oficial al instituțiilor, agențiilor și organismelor UE și un punct central de acces la informațiile oficiale ale UE.
Decentralised agencies - Logo - Link list

Agenții descentralizate

Aflați mai multe despre agențiile descentralizate ale UE, care au sarcini tehnice și științifice și ajută instituțiile europene să pună în aplicare politicile și să ia decizii.