Skip to main content
Lá na hEorpa 2022

Lá na hEorpa 2022

Doirse an Choimisiúin Eorpaigh á n-oscailt aige Dé Sathairn, an 7 Bealtaine

Faigh tuilleadh eolais faoina bhfuil ar siúl againn de réir ábhair

Highlights

Concert for Ukraine #ThankYouTour

Come see famous Ukrainian musicians give a special concert at 14:00-15:30 CET on 7 May at Parc du Cinquantenaire in Brussels to express gratitude for standing with Ukraine.

Bliain Eorpach na hÓige

Béim a leagadh ar thábhacht óige na hEorpa chun Aontas níos fearr a fhorbairt – Aontas atá níos glaise, níos cuimsithí agus níos digití.

Déanaimis Glas Í

Tá an Eoraip ar an mbóthar ceart chun bheith ar an gcéad mhór‑roinn aeráidneodrach faoi 2050, tráth nach mbeimid ag táirgeadh níos mó gás ceaptha teasa ná mar atá ár gcuid éiceachóras in ann a shú go nádúrtha.

Déanaimis Digiteach Í

Is í an teicneolaíocht a thabharfaidh treoir don todhchaí. Is é sin an fáth a bhfuilimid chun 10 mBliana Digiteacha na hEorpa a dhéanamh de na 10 mbliana amach romhainn.

Scagadh de réir

Lá na hEorpa 2022 (8)

RSS
Torthaí ó 1 go 8

10:00-11:00 Am Lár na hEorpa | Tionchar an athraithe aeráide: an chaoi a gcuidíonn an tAontas Eorpach le daoine atá i ngátar

I ngeall ar an athrú aeráide, bíonn ar na milliúin duine teitheadh óna dtithe gach bliain, sin agus géaraíonn sé ar ghéarchéimeanna daonnúla. Bí linn ar Instagram Live chun eolas a fháil faoin gcaoi a dtacaíonn an tAontas Eorpach leo siúd is mó atá thíos leis. Is in éineacht le Anja Pirjevec a bheidh muid, saineolaithe an Aontais i réimse an chomhshaoil agus cabhair dhaonnúil a ghlasú.

11:00-11:30 Am Lár na hEorpa | Quiz Twitter @ECFIN

Déan an t-eolas atá agat a thástáil maidir le geilleagair ghlasa an Aontais leis an quiz ar Twitter. Ar chuala tú trácht riamh ar an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta? Nó an bhfuil a fhios agat cad is Banna Glas ann? Bí linn an 7 Bealtaine ar 11:00 Am Lár na hEorpa agus glac páirt sa quiz.

An lá go léir | Guthanna ó Shráidbhaile na nÓg

Bí linn ar Instagram Live beo ó Shráidbhaile na nÓg sa Berlaymont an 7 Bealtaine agus féach na seisiún lenár n-aíonna chun eolas a fháil faoi na deiseanna atá ar fáil! Staidéar a dhéanamh i dtír éigin eile, scileanna nua a fhoghlaim nó post a fháil. Is leatsa #EuropeanYearOfYouth.