Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Lá na hEorpa 2024

Lá Oscailte an Choimisiúin Eorpaigh, Dé Sathairn an 6 Bealtaine

Clár

Ar an láthair

Sa Berlaymont agus i gcathair na Bruiséile

10:00 - 14:00 | Tionscadal VR-Mine

- Berlaymont (Eoraip Sciliúil)

Tá an réaltacht fhíorúil ag teacht go mór chun cinn i réimsí éagsúla ar nós na cluichíochta príobháidí, na hoiliúna tionsclaíche, agus an taighde acadúil. Ceapadh VR-Mine le haghaidh mic léinn mháistreachta, ach tá sé oiriúnach do mhic léinn bhaitsiléara agus do leanaí freisin.

11:00 - 13:00 / 13:00 - 15:00 / 15:00 - 17:00 | Léim ar rothar agus tabhair cuairt ar na tionscadail sa Bhruiséil atá comhchistithe ag an Aontas!

- Berlaymont (Eoraip Láidir)

Féach tionscadail chomhchistithe de chuid an Aontais sa Bhruiséil!
Cad a dhéanann an tAontas? Agus cad a dhéanann sé duitse?
An 6 Bealtaine #EuropeDay, bí linn ar thuras 2 uair an chloig!
Tabharfaidh treoraí gairmiúil ar chamchuairt na Bruiséile thú ar lorg na dtionscadal a thugann beogacht don chathair a bhuí le comhchistiú ón Aontas!

11:00 - 18:00 | Tá tábhacht leis na teangacha!

- Berlaymont (Eoraip Sciliúil)

Tá tábhacht leis na teangacha! Níl aon duine in ann gach ceann de na 24 theanga oifigiúla atá ag an Aontas a fhoghlaim. Mar sin, is tríd an aistriúchán agus an ateangaireacht is féidir le daoine a thuiscint cén difear a dhéanann obair an Aontais dóibhsean. Déanfar ateangaireacht ar na cuir i láthair idirghníomhacha go Fraincis, go hOllainnis, go Gearmáinis, go Béarla agus go teangacha eile. Bain féin triail as an ateangaireacht - beidh saineolaí ann chun cuidiú leat!

14:00 - 19:00 | FoodUnfolded

- Berlaymont (Eoraip Sciliúil)

Faigh blaiseadh dá bhfuil i ndán dár mbia le físeáin réaltachta fíorúla 360° ó FoodUnfolded

An lá go léir | Bí i d’eolaí ar feadh lae le GMSC!

- Berlaymont (Eoraip Sciliúil)

Ar smaoinigh tú riamh ar bheith i d’eolaí? Faigh amach conas a dhéanann taighdeoirí a fuair maoiniú ó Ghníomhaíochtaí Marie Skłodowska-Curie taiscéalaíocht ar na teorainneacha idir solaid, leachtanna agus gáis. Cruthaigh sláthach le do lámha féin i dturgnamh do-shamhlaithe!

An lá go léir | Scéim Tréimhsí Oiliúna Bluebook an Choimisiúin Eorpaigh

- Berlaymont (Eoraip Sciliúil)

Caith seal le lucht déanta beartais an Aontais - eispéireas a d’fhéadfadh do shaol a athrú.

An lá go léir | Seomra Taispeántais Éicilipéad an Aontais

- Berlaymont (Eoraip Ghlas)

Deimhnítear níos mó ná 87,000 táirge agus seirbhís feasta le hÉicilipéad an Aontais. Sa seomra taispeántais beidh tú in ann roinnt díobh a fhiosrú agus tuilleadh eolais a fháil faoi mhisean an lipéid ar mhaithe le geilleagar ciorclach agus truailliú nialasach.

An lá go léir | Lámh chúnta ón gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach

- Berlaymont (#EUStandsWithUkraine)

Faigh inspioráid ón dlúthpháirtíocht Eorpach le hÚcránaigh a theith ón gcogadh. Tabharfaidh an cur i láthair eolas duit faoi roinnt tionscadail dheonacha de chuid an aosa óig san iomad tír Eorpach atá ag tabhairt lámh chúnta do mhuintir na hÚcráine in am an chogaidh.

An lá go léir | Erasmus+ Anseo a thosóidh tú ag cur le do chuid scileanna

- Berlaymont (Eoraip Sciliúil)

Lá mór gníomhaíochta agus spraoi do chách. Faigh amach conas cur le do bhuanna agus feabhas a chur ar do chuid tallann le Erasmus+. Buail linn chun léargas a fháil ar dheiseanna Erasmus+ do chách. Eispéireas luachmhar a chuirfidh le do shaol agus a osclóidh d’aigne.

An lá go léir | Dúshlán Súile ar Oscailt

- Berlaymont (Eoraip Shábháilte)

D’fhéadfadh duine ar bith againn a bheith ina íospartach coireachta. Is é is aidhm don dúshlán seo a chinntiú nach mbeidh íospartaigh na coireachta dofheicthe. Suífidh na rannpháirtithe síos agus amharcfaidh siad i súile a chéile gan chaochadh. Teilgfear íomhá a n-aghaidhe ar scáileán ar a bhfógrófar gealltanas a súile a choimeád ar oscailt chun íospartaigh na coireachta a fheiceáil agus chun cuidiú leo.

An lá go léir | Féach leat gníomhaíocht an Aontais ar mhaithe leis an Oideachas Digiteach

- Berlaymont (Eoraip Sciliúil)

Buail isteach chuig seastán na hArd-Stiúrthóireachta um Oideachas, an Óige, Spórt agus Cultúr i bhfoirgneamh Berlaymont an 6 Bealtaine le fáil amach faoi thionscnaimh an Aontais i réimse an oideachais dhigitigh! Tástáil do chuid eolais faoin mbréagaisnéis, tarraing pictiúr agus lig don intleacht shaorga buille faoi thuairim a thabhairt céard atá ann, agus glac páirt inár gceardlanna faoi scileanna digiteacha!

An lá go léir | Páirc na bPailneoirí

- Berlaymont (Eoraip Ghlas)

Gabh isteach i ndomhan eile - todhchaí ár ndomhain féin gan feithidí pailnitheacha. Eispéireas réaltachta fíorúla é seo ar bronnadh duaiseanna air.

An lá go léir | Taispeántas Madra Chustam an Aontais

- Berlaymont (Eoraip Shábháilte)

Tabhair cuairt ar sheastán Chustam an Aontais ag Lá na hEorpa agus cuir aithne ar Blondie, madra custaim as an mBeilg a léireoidh a cuid scileanna bolaíochta le linn taispeántais bheo.

Imeachtaí ar líne

Aimsigh imeachtaí ar líne de réir ama

11:00 - 12:00

Déan tástáil ar do chuid eolais faoin euro leis an quiz!
An bhfuil a fhios agat cé mhéad tír a úsáideann an euro? An bhfuil tú in ann tír eisithe boinn faoi leith a aithint?
Téigh chuig cuntas Twitter ECFIN (@ECFIN) an 6 Bealtaine ar 11:00 Am Lár na hEorpa agus glac páirt sa quiz.

10:00 - 10:15

Míneoidh fiosraitheoir ó OLAF an chaoi ar nocht an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise agus a comhpháirtithe náisiúnta líon mór coireanna tromchúiseacha a bhí á ndéanamh ag drong coiriúil eagraithe. Fuair an drong sin cistí talmhaíochta Eorpacha arbh fhiú beagnach €1 mhilliún iad ar bhealach mídhleathach, cistí a bhí in ainm is a bheith ag dul do tháirgeadh na dtrátaí.

Faigh tuilleadh eolais faoina bhfuil ar siúl againn de réir ábhair

.

Ionad Teagmhála Europe Direct

Lá Oscailte an Choimisiúin Eorpaigh, Dé Sathairn an 6 Bealtaine (2)

RSS
Torthaí ó 1 go 2
People looking at a wall full of Erasmus memories during the Open Doors Day
  • News article

The Commission’s Open Day at the Berlaymont building in Brussels, on the occasion of Europe Day, is a unique opportunity for citizens to discover how the work of the European institutions affect their life.

  • Am léitheoireachta: 1 nóiméad
  • News article

Visitors were able to step inside the Berlaymont and take part in special activities.

  • Am léitheoireachta: 1 nóiméad