Prejsť na hlavný obsah
Deň Európy 2024
Deň Európy 2024

Pozrite si naše podujatia a aktivity a doplňte si vedomosti o Európskej únii.

 • Čo sme si pre návštevníkov pripravili?

  Vnútri budovy sa návštevníci mohli pristaviť pri tematických stánkoch, kde sa mohli oboznámiť s históriou EÚ, našimi hodnotami a úspechmi Európskej komisie. To bol však len začiatok. Deň otvorených dverí bol aj príležitosťou nazrieť do zákulisia a poodhaliť, ako sme kolektívne vytvorili silnú, rozmanitú, demokratickú a digitálnu EÚ, ktorá si stojí za svojimi občanmi a je odhodlaná budovať zelenšiu budúcnosť a odolné hospodárstvo.

  Na návštevníkov všetkých vekových skupín čakalo veľa hier a aktivít, umelecké predstavenia a ochutnávky špecialít. Zároveň mali príležitosť stretnúť sa s členmi nášho tímu. Okrem toho mohli nazrieť do zasadacej miestnosti na 13. poschodí, kde predsedníčka von der Leyenová a kolégium komisárov prijímajú rozhodnutia v prospech občanov. Odtiaľ sa mohli pokochať nádherným výhľadom na mesto.

  Občania EÚ, ktorí sa chystajú voliť v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu, dostali užitočné informácie o tom, ako čo najlepšie využiť svoj hlas. 

  Niektorí návštevníci si pozreli aj výstavné centrum Experience Europe. Túto imerzívnu výstavu vhodnú pre celú rodinu si môžete pozrieť kedykoľvek zdarma. Približuje históriu a hodnoty, ktoré formovali minulosť a súčasnosť EÚ a ktoré budú aj naďalej formovať jej budúcnosť.

 • Praktické informácie

  Otváracie hodiny: 10:00 – 18:00 hod. (posledný vstup je o 17:30 hod.)

  Slávnostné otvorenie: 10:00 – 10:30 hod.

  Zábava (vonku): 10:30 – 18:30 hod.

  Adresa:

  Berlaymont
  Rue de la Loi 200
  1000 - Bruxelles/Brussel

  Ako sa k nám dostať?

  *Upozorňujeme, že na tomto podujatí budeme fotografovať a vyhotovovať videozáznamy. Fotografie a videozáznamy sa môžu použiť na komunikačné činnosti súvisiace s Dňom otvorených dverí EÚ. Viac informácií nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.

   

  *Návštevníkov upozorňujeme, že do priestorov a kancelárií Európskej komisie je prísne zakázané prinášať určité predmety. Dodržiavajte, prosím, všetky príslušné bezpečnostné pokyny a oboznámte sa so zoznamom zakázaných predmetov, aby si všetci mohli užiť Deň Európy naplno a v bezpečí.

Oboznámte sa s našimi aktivitami

Tematický stánok 1: POSILŇOVANIE NAŠEJ DEMOKRACIE

Objavte 70 rokov histórie EÚ a zistite, ako ponaučenia z minulosti utvárajú našu budúcnosť. Zistite, aké práva a možnosti majú občania EÚ, odhaľte, ako EÚ pomáha chrániť ľudí a ako môže váš hlas prispieť k zmene.

Tematický stánok 2: ZJEDNOTENÍ V ROZMANITOSTI

Pozrite sa do zákulisia a zistite, ako Komisia zavádza priority do praxe. Objavte, ako EÚ funguje v 24 jazykoch a čerpá silu z rôznorodosti, naučte sa o nástrojoch a službách, ktoré zabezpečujú, aby EÚ pracovala vo VÁŠ prospech.

Tematický stánok 3: NAŠA SILNÁ DIGITÁLNA EURÓPA

Digitálne technológie menia spôsob života, práce a podnikania ľudí. Vstúpte do tohto nového „digitálneho desaťročia“ a prečítajte si, ako EÚ podporuje špičkové inovácie, udržiava bezpečnosť nášho online sveta a pomáha ľuďom a podnikom získať zručnosti budúcnosti.

Tematický stánok 4: NAŠA UDRŽATEĽNÁ BUDÚCNOSŤ

Cieľom Európskej zelenej dohody je transformovať Európu na prvý klimaticky neutrálny kontinent. Odhaľte, ako EÚ pomáha chrániť našu planétu a zdravie, čistiť našu energiu, budovať udržateľné potravinové systémy a posúvať ľudí a podniky k čistejšej a ekologickejšej budúcnosti.

Tematický stánok 5: NAŠE SPRAVODLIVÉ A ODOLNÉ HOSPODÁRSTVO

Občania a podniky môžu prosperovať iba vtedy, ak hospodárstvo pracuje v ich prospech. Oslavujeme 25 rokov eura a 30 rokov jednotného trhu – zistite pri tejto príležitosti, ako EÚ buduje silné, stabilné a rastúce hospodárstvo, ktoré zabezpečuje spravodlivosť a prosperitu a pomáha ľuďom a podnikom rozvinúť ich potenciál.

Tematický stánok 6: SILNEJŠIA A ODOLNEJŠIA EURÓPA VO SVETE

Toto je vaša príležitosť nazrieť mimo EÚ a zamyslieť sa, aké je jej miesto vo svete. Zistite, ako chránime naše hranice, blaho občanov EÚ a zdieľame hodnoty, pomoc a príležitosti, ktoré posilňujú našu pozíciu zodpovedného aktéra na celosvetovej scéne.

STOJÍME PO BOKU UKRAJINY

Za posledné dva roky EÚ poskytla Ukrajine bezprecedentnú humanitárnu, finančnú a vojenskú pomoc. Poďte sa dozvedieť viac o tom, ako sme reagovali a ako EÚ rieši celosvetový vplyv vojny, buduje obrannú pripravenosť a podporuje spravodlivú reakciu na cezhraničnú trestnú činnosť.

13. poschodie – navštívte rokovaciu miestnosť kolégia komisárov

„Kolégium komisárov“ je orgán politického vedenia poverený na obdobie piatich rokov. Stretáva sa každý týždeň na 13. poschodí budovy Berlaymont a toto je vaša príležitosť ich zasadaciu miestnosť navštíviť!

Navštívte audiovizuálnu službu Európskej komisie

Vstúpte do našich televíznych štúdií, kde môžete otestovať zelenú obrazovku a spraviť si fotku na pamiatku. Takisto si môžete pozrieť naše satelitné vysielacie zariadenia a navštíviť malé audiovizuálne múzeum.

Zábava

Vďaka nášmu zábavnému programu bol tento deň nezabudnuteľný. Návštevníci mali príležitosť:

 • pozrieť si našu výstavu, ktorá približuje 30 rokov fungovania jednotného trhu,
 • ochutnať niektoré z našich najlepších európskych poľnohospodárskych výrobkov,
 • užiť si umelecké predstavenia,
 • dozvedieť sa viac o činnosti EÚ v Belgicku.